į pirmą puslapį

Vyskupijos kurija

Katedros a. 5
87131 Telšiai

Tel.: vyskupo (8 444) 51 157, raštinės (8 444) 60 636
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas
Interneto svetainė www.telsiuvyskupija.lt

Generalvikaras – vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Kancleris, vyskupo vikaras kurijos reikalams, kurijos darbo moderatorius – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS
Policijos padalinių vyskupijos teritorijoje vyr. kapelionas

Vicekancleris, vyskupo sekretorius – kun. relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Vyskupijos kurijos kasininkas – apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS

Vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams – mons. kan. eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui – kun. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Vyskupo vikaras Telšių vyskupijoje esančių ligonių sielovados reikalams – prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Vyskupijos ekonomo tarnyba

  • Vysk. Linas VODOPJANOVAS OFM, (pirmininkas),
  • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS (ekonomas),
  • apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS (kasininkas),
  • kan. Alvydas BRIDIKIS,
  • kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS,
  • prel., bažn. t. dr. Juozas ŠIURYS

Vyskupijos kurijos informacinė grupė

  • Vysk. Linas VODOPJANOVAS OFM (vadovas),
  • kan., relig. m. mgr., teol. lic. Andriejus SABALIAUSKAS – Telšių vyskupo atstovas spaudai,
  • kun., relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS
  • kun., relig. m. mgr. Donatas LIUTIKA

 

aukštyn