į pirmą puslapį

Vyskupijos kurija

Katedros a. 5
87131 Telšiai

Tel.: vyskupo (8 444) 51 157, raštinės (8 444) 60 636
Faks. (8 444) 52 300

El. paštas
Interneto svetainė www.telsiuvyskupija.lt

Generalvikaras – vyskupas Linas VODOPJANOVAS OFM
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Kancleris – kan. relig. m. mgr., bažn. t. lic. Remigijus SAUNORIUS
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

Vyskupo vikaras kurijos ir vienuolių reikalams, kurijos darbo moderatorius – apašt. prot. Juozapas Pranciškus GEDGAUDAS

Vyskupo vikaras katechezės ir jaunimo reikalams – mons. kan. eduk. lic. Rimantas GUDLINKIS

Vyskupo vikaras Klaipėdos kraštui – kun. teol. lic. Vilius VIKTORAVIČIUS

Vyskupo sekretorius – kun. relig. m. mgr. Haroldas ŠNEIDERAITIS
Katedros a. 5, 87131 Telšiai

 

aukštyn