į pirmą puslapį

Iškilios amenybės

  • Vyskupas Vincentas BORISEVIČIUS (1887–1946)
    Dievo tarnas, kankinys, Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras 1944–1946 m.
  • Vyskupas Justinas STAUGAITIS
    (1866 ▪ 1890 ▪ 1926 ▪ 1943)
    Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Telšių vyskupijos ganytojas (1926–1943)
  • XX a. tikėjimo liudytojai
aukštyn