į pirmą puslapį

Vyskupijos katedros kapitula

 • Kan., relig. m. mgr., bažn. t. lic. Domas GATAUTAS (pirmininkas), penitenciarijus,
 • kan., bažn. t. dr. Algis GENUTIS,
 • kan. Jonas PAULAUSKAS,
 • kan., bažn. t. dr. Petras SMILGYS,
 • kan. Donatas STULPINAS,
 • kan. Egidijus ZULCAS (penitenciarijus)

Vyskupijos katedros kapitulos garbės kanauninkai

 • G. kan. Alvydas BRIDIKIS,
 • g. kan. Zenonas DEGUTIS,
 • g. kan., eduk. m. mgr. Boleslovas JONAUSKAS,
 • g. kan. Petras LINKEVIČIUS,
 • g. kan. Vytautas PETRAUSKAS,
 • g. kan. Juozas VAIČIUS

Vyskupijos katedros kapitulos kanauninkai emeritai

 • Kan. Jonas BUČINSKAS,
 • g. kan. Anupras GAURONSKAS,
 • g. kan. Bronislovas LATAKAS,
 • kan. Petras MERLIŪNAS,
 • kan. Jonas PETRAUSKIS,
 • g. kan. Antanas STRIUKIS,
 • prel., kan. Petras STUKAS,
 • g. kan. mons. Jurgis ŠARAUSKAS,
 • g. kan. Bernardas TALAIŠIS
aukštyn