į pirmą puslapį

Vyskupai ir valdytojai

 • Vyskupas Justinas STAUGAITIS
  1866 ▪ 1890 ▪ 1926 ▪ 1943
  Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, pirmasis Telšių vyskupijos ganytojas (1926–1943)

 • Vyskupas Vincentas BORISEVIČIUS
  1887 ▪ 1910 ▪ 1940 ▪ 1946
  Dievo tarnas, kankinys, Telšių vyskupijos vyskupas ordinaras 1944–1946 m.

 • Vyskupas Pranciškus RAMANAUSKAS
  (1893 ▪ 1917 ▪ 1944 ▪ 1959)
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 1940–1946? m.

 • Prelatas Justinas JUODAITIS
  (1899 ▪ 1923 ▪ 1969)
  Telšių vyskupijos valdytojas 1946–1949? m.

 • Vyskupas Petras MAŽELIS
  (1894 ▪ 1923 ▪ 1955 ▪ 1966)
  Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1955–1964 m., 1964–1966 m. Tešių vyskupas ordinaras.

 • Arkivyskupas Liudas PAVILONIS
  (1910 ▪ 1934 ▪ 1969 ▪ 1990)
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 1969–1973 m.

 • Vyskupas Juozapas PLETKUS
  (1895 ▪ 1921 ▪ 1968 ▪ 1975)
  Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1967–1975 m.

 • Vyskupas Antanas VAIČIUS
  (1926 ▪ 1950 ▪ 1982 ▪ 2008)
  Telšių vyskupijos valdytojas (1975–1982), Telšių vyskupijos apaštalinis administratorius 1982–2002 m.

 • Vyskupas Jonas KAUNECKAS
  (1938 ▪ 1977 ▪ 2000 ▪ )
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 2000–2002 m.

 • Vyskupas Jonas BORUTA SJ
  (1944 ▪ 1982 ▪ 1997 ▪ )
  Telšių vyskupas ordinaras 2002–2017 m.

 • Vyskupas Genadijus Linas VODOPJANOVAS OFM
  (1973 ▪ 2000 ▪ 2012 ▪
  Telšių vyskupijos vyskupas augziliaras 2012–2016 m.

 • Vyskupas Kęstutis KĖVALAS
  (1972 ▪ 2000 ▪ 2012 ▪ )
  Telšių vyskupas koadjutorius 2017 m., Telšių vyskupas ordinaras nuo 2017 m. rugsėjo 18 d.
aukštyn