į pirmą puslapį

Kurija ir institucijos

Vyskupijos kuriją sudaro įstaigos ir asmenys, padedantys vyskupui vadovauti vyskupijai, ypač jos sielovadai, ir tvarkyti vyskupijos administracinius reikalus bei vykdyti teisinę galią.

Telšių vyskupijos tribunolas daugiausia nagrinėja santuokų negaliojimo bylas. Tribunolas yra pirmosios instancijos teismas savo vyskupijos byloms; antroji instancija – Kauno arkivyskupijos tribunolas.

Vyskupijos socialinius ir karitatyvinius uždavinius sprendžia Caritas.

Jaunimo veiklą koordinuoja Jaunimo centras.

Katechetikos centras rūpinasi su tikybos dėstymu susijusiais klausimais. Šis centras padeda organizuoti vaikų, paauglių, jaunimo ir suaugusiųjų katechezę, teikiant parapijoms pedagoginę bei metodinę pagalbą.

Šeimos centras rengia jaunimą krikščioniškam gyvenimui santuokoje ir teikia įvairiapusę pagalbą šeimoms.

aukštyn
Kurija  ▪  Ekonomo tarnyba  ▪  Tribunolas  ▪  Katechetikos centras  ▪  Caritas  ▪  Šeimos centras  ▪  Jaunimo centras  ▪