į pirmą puslapį

Vyskupai ir padėjėjai

Telšių vyskupu ordinaru yra Kęstutis Kėvalas, 2017 m. rugsėjo 18 d. pakeitęs ilgametį vyskupijos ganytoją, šiuo metu vyskupą emeritą Joną Borutą SJ.

Šiuo metu vyskupijoje gyvena ir dirba 133 dieceziniai kunigai ir 15 kunigų vienuolių. Juos atstovauja ir vyskupiją valdyti padeda 17-kos narių kunigų taryba.

Veikia Katedros kapitula, kurią sudaro 23 kanauninkų ir Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kapitula, kurią sudaro 6 kanauninkai.

aukštyn