į pirmą puslapį

Moterų pašvęstojo gyvenimo institutai

Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vienuolynas

Pušyno g. 2
97108 Kretinga
Tel. (445) 77 148

Šv. Klaros seserų vienuolynas

Mėguvos g. 34
97140 Kretinga
Tel. (445) 79 323

Dievo Meilės Misionierių seserų kongregacijos (Motinos Teresės) vienuolynas

Laisvės g. 30
97148 Kretinga
Tel. (445) 78 529

Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų vienuolynas

Dzūkų g. 14
00128 Palanga

Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių vienuolynas

L. Vaineikio g. 30-2
Palanga
Tel. (460) 48 262

M. Valančiaus g. 9
Šilalė

Švč. Širdies seserų pranciškonių Misionierių kongregacija

Vilniaus g. 3
97129 Kretinga
Tel. (445) 55 108

aukštyn