į pirmą puslapį

Ateitininkai

Gedimino g. 17
87134 Telšiai
Tel. (44) 46 0722
www.ateitis.lt

Telšių vyskupijos ateitininkų valdyba

Pirmininkas – Paulius AURYLA,
mob. 8 682 39 453; el. paštas

Iždininkė – Jurgita RAUDYTĖ, 
mob. 8 611 64 454; el. paštas

Sekretorė – Jurgita PAULAUSKAITĖ,
mob. 8 650 97 568; el. paštas

ADG koordinatorė – Ernesta STIRBYTĖ, 
mob. 8 635 20 073; el. paštas

SAS – Renata MONČYTĖ,
mob. 8 600 71 876; el. paštas

MAS – Elvyra TEPELYTĖ,
mob. 8 695 90 981; el. paštas

Audrius STANKUS, savanoris,
mob. 8 682 39 453; el. paštas

aukštyn