į pirmą puslapį

Šv. Cecilijos draugija

Naujienos

Š.m. lapkričio 10 - 11 dienomis Vilniuje vyks meistriškumo kursai, į kuriuos kviečiame vargonininkus ir kitus bažnyčių muzikus iš visos Lietuvos. Šie kursai apims platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose bus gilinamasi į įvairias bažnyčios muzikams aktualias temas: liturginis vargonavimas ir muzika liturgijoje, eilinio laiko mišių giesmės ir psalmės, darbas su bažnyčios choru, harmonizavimo ir aranžuotės pagrindai, grigališkojo choralo pagrindai, vargonų sandara, derinimas, smulkių gedimų šalinimas ir kt. Kursus organizuoja Nacionalinė vargonininkų asociacija.

Maloniai kviečiame Telšių vyskupijos vargonininkus prisijungti! Dalyvių registracija vyksta iki spalio 31 d.

Visa informacija apie kursus: http://vargonininkai.lt/projektai_kursai.htm

Dalyvio anketa: https://docs.google.com/forms/d/11I8SWmF17hXvTg7evdXWy1bGew7kcoBUs3OWQk-ko_I/viewform?edit_requested=true

 

Kontaktai

Katedros g. 5
5610 Telšiai,
El. paštas
8-612 28413

Pirmininkas – kan. Egidijus ZULCAS
Korepondenciją siųsti: Kasakausko g. 5, 55054 Akmenė

Dvasios tėvas – kun. rel. m. ir muz. mgr. Saulius STUMBRA
Žemaičių a. 6, 90282 Tverai, Rietavo sav.

2003 m. gegužės pradžioje Šv. Cecilijos draugija buvo atkurta kaip šiek tiek pertvarkyta buvusios draugijos tąsa. Šiuo metu draugija vadinasi Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija ir yra pavaldi Telšių vyskupui. Įstatuose dar labiau užtvirtintas draugijos pavaldumas vyskupui: būtent jis įvardijamas kaip organizacijos steigėjas, turi galią komisijos teikimu tvirtinti arba atleisti valdybos pirmininką ir netgi nutraukti draugijos veiklą. Tokiu būdu vyskupas iš esmės kontroliuoja ir prižiūri draugijos vykdomą veiklą. Skirtingai nuo ankstesnių draugijų, šioje – draugijos dvasios tėvas yra vienas iš valdybos narių ir, kaip galima spręsti, turi svaresnį balsą nei anksčiau. Telšių vyskupo pageidavimu, Šv. Cecilijos draugijos pirmininkas taip pat turi būti kunigas. Tokį sprendimą įtakojo finansinės aplinkybės (kunigo pirmininkavimas supaprastina draugijos atsiskaitomumą vyskupijos kurijai) bei tiesioginio pavaldumo siekimas. 

Nepaisant to, jog draugija iš naujo tvirtino įstatus, būrė žmones, veikla tiesiogiai perimta iš buvusios draugijos ir tęsiama. Pagrindiniai tikslai išliko tie patys: rūpintis bažnytinės muzikos literatūros, repertuaro ir jos spaudos klausimais, rūpintis vargonininkų kvalifikacijos kėlimu, skatinti naujos bažnytinės muzikos kūrimą, organizuoti įvairius bažnytinės muzikos renginius.

Peržvelgus draugijos sąrašus matyti, jog šiuo metu jai priklauso tik vargonininkai. Taigi, ir prioritetinė veiklos sritis yra vargonininkų kvalifikacijos klausimai, bažnytinių chorų reikalai. Tęsdama tradicijas, Šv. Cecilijos draugija nuo 2004 m. lapkričio 22 dieną surengė eilę kursų Telšių vyskupijos vargonininkams, taip pat padeda rengti Bažnytinių vaikų chorų festivalį Kretingoje ir t. t.

Naudingos nuorodos

Vargonų meistrai

  • Bernard Termen (VIlnius) 8-60136725
  • Antanas Šauklys (Panevėžys) 8-68656000
  • Alvydas Šeduikis ( Palanga) 8-68714043
aukštyn