į pirmą puslapį

Švietimas ir ugdymas

1989 m. Telšiuose atkurta Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija. Ji per savo 21 gyvavimo metus paruošė Telšių vyskupijai nemažą būrį kunigų.

Universitetinė sielovada vyskupijoje vykdoma Klaipėdos universitete (KU), jo Pedagogikos fakultete įsikūrusi Katechetikos katedra.

Telšių vyskupijoje veikia valstybinė katalikiškos dvasios mokykla – VšĮ Telšių Vincento Borisevičiaus gimnazija.

aukštyn