į pirmą puslapį

Kronika

Paskyrimai 2012 03 08
Paskelbta: 2012-03-08 16:29:36

Kun. Tadas Šeputis atleidžiamas iš Telšių Šv. Antano Pauviečio parapijos administratoriaus, Telšių dekanato vicedekano pareigų ir skiriamas Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Budrių šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Baublių šv. Kazimiero parapijų klebono pareigoms.

Kan. Domas Gatautas skiriamas Telšių Šv. Antano Pauviečio parapijos administratoriaus, Telšių dekanato vicedekano pareigoms, paliekant visas iki dabar turėtas pareigas.

Kun. Romualdas Vėlavičius atleidžiamas iš Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Budrių šv. Kryžiaus išaukštinimo, Baublių Šv. Kazimiero parapijų klebono pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos rezidento pareigoms.

Kun. Viktoras Daugėla atleidžiamas iš Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru.

Kun. Mindaugas Šlaustas atleidžiamas iš Skuodo Švč. Trejybės parapijos, Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos, Degaičių Šv. Petro ir Pauliaus parapijos, Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru.

Kun. Audrius Keršys atleidžiamas iš Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos, Degaičių šv. Petro ir Pauliaus parapijos, Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaro pareigų ir skiriamas Skuodo Švč. Trejybės parapijos, Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos vikaru.

aukštyn