į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kurijos pranešimas dėl laikino Tryškių ir Kaunatavo parapijų klebono paskyrimo
Paskelbta: 2012-04-05 16:38:32

2012 m. vasario 21 d.

Atsižvelgiant į tai, kad kan. Boleslovui Jonauskui yra pateikti kaltinimai civiliniame teisme laikinai sustabdome jo kaip Tryškių ir Kaunatavo parapijų klebono pareigas, kol bus galutinis teismo nuosprendis, leidžiame jam šv. Mišias aukoti tiktai Tryškių Švč. Trejybės bažnyčioje.

Laikinai klebonu nuo 2012 m. balandžio mėn. 5 d. skiriamas kun. Raimondas Jonauskas.

Kan. Domas Gatautas
Telšių vyskupijos kurijos vicekancleris

aukštyn