į pirmą puslapį

Kronika

Nauji paskyrimai Telšių vyskupijoje (2012 vasaris)
Paskelbta: 2012-02-22 12:01:40

Prelatą Juozą Šiurį atleidžiame iš Telšių vyskupo Generalvikaro pareigų ir skiriame Telšių vyskupo Vikaru katalikiškoms mokykloms, taip pat Telšių vyskupo Vikaru visų Telšių vyskupijoje esančių ligonių sielovados reikalams, Telšių dekanato Dekanu bei Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų, Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies, Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijų Klebonu ir aptarnauti Buožėnų koplyčią, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kun. Saulių Damašių atleidžiame iš Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų, Gadūnavo Švč. Jėzaus Širdies, Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijų Klebono pareigų bei Buožėnų koplyčios aptarnavimo ir skiriame Skuodo Švč. Trejybės, Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų Klebonu bei Skuodo dekanato Dekanu, paliekant eiti visas kitas iki šiol turėtas pareigas.

Kan. Petrą Merliūną atleidžiamas iš Skuodo Švč. Trejybės, Aleksandrijos Nukryžiuotojo Jėzaus parapijų Klebono bei Skuodo dekanato Dekano pareigų ir skiriamas Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos Rezidentu su vikaro teisėmis.

Kan. Joną Petrauskį atleidžiame iš Telšių Dekanato Dekano pareigų, paliekant eiti visas kitas Jūsų turimas pareigas.

Kun. Liudvikas Dambrauskas atleidžiame iš Viešosios Įstaigos Mosėdžio parapijos vaikų globos namai Direktoriaus pareigų ir skiriame šios įstaigos Kapelionu.

Kun. Saulių Damašių skiriame Viešosios Įstaigos Mosėdžio parapijos vaikų globos namai Direktoriumi.

aukštyn