į pirmą puslapį
  Žemaičių Krikšto ir vyskypystės 600 metų jubiliejus

Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus ikonografija

Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejaus medalis

Autorė – metalo dailininkė prof. Laima Kėrienė.

Medalio kairėje stovi karaliaus Jogailos figūra, dešinėje – didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas, centre pavaizduoti septyni kryžiai virš Žemaitijos kalvų. Skaičiai žymi datas ir jubiliejų (1413 – 2013, 600), įrašas – istorijos įvykį (Žemaičių krikšto jubiliejus).

Lietuvos krikštas buvo pradėtas karaliaus Jogailos lietuvių aukštaičių krikštu 1387 metais. Tam įvykiui įamžinti 1987 metais buvo sukurtas medalis su 7 kryžiais, žyminčiais praėjusius 6 krikščionybės Lietuvoje šimtmečius, septintasis reiškia dabartinį laiką. Istorinių aplinkybių raidoje Lietuvos krikštas buvo užbaigtas tik praėjus 25 metams, Žemaičių žemes vėl suvienijus su Lietuvos didžiąja kunigaikštyste. Medalio 7 kryžių kompozicijos „atnešimas“ simbolizuoja krikščionybės tęstinumą – to paties tikėjimo sklaidą visoje Lietuvoje, taip pat ir Žemaičiuose. Karalius Jogaila ir Didysis kunigaikštis Vytautas kartu su dvasininkais keliavo per Žemaičių žemes, dalyvavo krikštijime. Šių asmenybių indėlis valstybės kūrimui, kultūrinei bei dvasinei raidai yra labai reikšmingas, dėl to pasirinkta Jogailą ir Vytautą įamžinti jubiliejiniame Žemaičių krikšto medalyje. 

Medalio matmenys – Ø 400 mm, h 25 mm technika – vario galvanoplastika.

Šia technika labai kokybiškai atkartojamas reljefas, varis yra ilgaamžė medžiaga.

Analogiškai yra pagaminti Lietuvos krikšto jubiliejaus medaliai (skulptorius. V. Vildžiūnas), Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios altoriaus antipedijus (dailininkas P.Repšys).

Varnių Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčios altoriaus antipedijus

Autorius – dailininkas Petras Repšys.

Žemaičių krikštas. Varnių katedros altoriaus antepedijus. Petras Repšys. 2008 m.

Vytautas Didysis ir žemaičių vyskupas Motiejus. Varnių katedros altoriaus antipedijaus šoninis reljefas. Petras Repšys. 2008 m.

Aprašas.

 

 

 

 

 

Bareljefas

Vytautas Didysis ir žemaičių vyskupas Motiejus...

Aprašas.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: