į pirmą puslapį
  Žemaičių Krikšto ir vyskypystės 600 metų jubiliejus

Konferencijos, skirtos Žemaičių Krikšto 600 m. jubiliejui

Mokslinė teologinė konferencija
„Žemaičių Krikštas išganymo istorijos kontekste: evangelizacija, tikėjimas, tradicija, išganymas“  

Telšiai, 2013 m. rugpjūčio 1 d.

PRANEŠIMAI

 • Telšių Vyskupo LKMA akad., doc. dr. Jono Borutos SJ įžanginis žodis
 • Lietuvos edukologijos universiteto, Istorijos fakulteto, Katalikų tikybos katedros vedėja doc. dr. Ingrida Gudauskienė. Stovėti santykyje. Biblinio tikėjimo matmenys - tikėjimo skelbimo prielaida.
 • Romos popiežiškojo Laterano universiteto dėstytojas kun. prof. dr. Giovanni Tangorra. La dimensione ecclesiale del Battesimo (Krikšto ekleziologinė dimensija).
 • Romos popiežiškojo Urbono universiteto profesorius, atsakingas už specialiosios moralės teologijos katedrą, Romos popiežiškojo Grigaliaus universiteto pakviestas profesorius kun. prof. dr. Vidas Balčius. Moralinis tikinčiojo gyvenimas: pakrikštytojo sąžinės fenomenologija.
 • Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedros vedėjas, LKMA akad., mons. prof. dr. Arvydas Ramonas. Evangelizacijos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje.

 

Mokslinė istorinė konferencija
„Evangelijos šviesa žemaičiuose: šeši Krikšto istorijos amžiai“

Telšiai, 2013 m. rugpjūčio 2 d.

PRANEŠIMAI

 • Vysk. Jonas Boruta SJ. Įžangos žodis
 • Darius Baronas, Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios
 • Vytautas Ališauskas. Pasakojimas apie Žemaičių krikštą: Dlugošas, Stryjkovskis, Kojalavičius
 • Mangirdas Bumblauskas, Žemaitijos visuomenės konversijos pabaiga: kelios XVII a. pradžios datos
   
 • Alfredas Bumblauskas, Apie nesikalbėjimus Žemaičių christianizacijos plente: istoriografinės ir geografinės pastabos
 • Liudas Jovaiša, Kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė? XVII a. Žemaičių vyskupijos istorija Motiejaus Valančiaus „Žemaičių vyskupystėje“
 • Mindaugas Paknys, Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo „Žemaičių vyskupijos istorijoje“
   
 • Artūras Grickevičius, Žemaičių kunigų seminarija (1864-1926 m.): istoriografijos ir šaltinių paralelės
 • Lijana Birškytė, Šv. Onos brolijos Žemaičių vyskupijoje
 • Jonas Vilimas, Žemaitiškasis ir kiti Patrem XVII–XVIII a. LDK giesmynuose
 • Girėnas Povilionis, Vargondirbystės menas Žemaitijoje: tradicijos ir gyvasis paveldas

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: