į pirmą puslapį

Caritas

Katedros a. 6
87131 Telšiai
El. paštas
www.telsiucaritas.lt

Direktorius – Jūratė DAMANSKIENĖ
mob. 8 67250105; el. paštas

Buhalterė – Aušra GADEIKIENĖ
el. paštas

Apie vyskupijos Caritas organizaciją

Nuo 1989 m. veikianti vyskupijos Caritas organizacija vienija Telšių vyskupijos parapijų ir kitų institucijų Caritas grupes ir siekia spręsti socialinius bei karitatyvinius uždavinius. Caritas grupės veikia daugelyje vyskupijos parapijų. Šiuo metu vyskupijos Caritas skyriai veikia 50 parapijų. Telšių vyskupijos Caritas vienija apie 400 savanorių.

Telšių vyskupijos Caritas gali įstatymų nustatyta tvarka turėti įvairias socialines tarnybas: ligonių, senelių priežiūros, globos reikalingų vaikų, pagalbos skurstantiems, benamiams, sergantiems priklausomybių ligomis (alkoholio, narkotikų ir kt.) ir kt., atsižvelgiant į bendruomenės poreikius ir problemų pobūdį.

Savo veikloje Telšių vyskupijos Caritas vadovaujasi Katalikų Bažnyčios teise, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir organizacijos statutu.

Telšių vyskupijos Caritas tikslai:

 • Skatinti visuomenėje artimo meile pagrįstus santykius, ugdant religinę toleranciją, kultūrinį bendradarbiavimą bei žmonių solidarumą.
 • Vadovaujantis krikščioniškais tiesos ir meilės principais, siekti žmonių socialinės gerovės, sudarant sąlygas jų pozityviai socializacijai visuomenėje.

Telšių vyskupijos Caritas uždaviniai:

 • Propaguoti bei skleisti krikščioniškas vertybių įtvirtinimą visuomenėje.
 • Rūpintis teisinga socialine politika bei teikti pasiūlymus socialinės apsaugos srityje.
 • Siekti kiekvieno visuomenės nario, reikalingo krikščioniškos paramos, minimalių poreikių patenkinimo užtikrinantį asmens orumą.

Telšių vyskupijos Caritas funkcijos:

 1. Koordinuoti parapijų Caritas skyrių veiklą.
 2. Esant reikalui atstovauti parapijų Caritas skyrius savivaldybės, apskrities ar respublikinio lygio institucijose.
 3. Sudaryti Telšių vyskupijos Caritas darbuotojams, savanoriams sąlygas kelti kvalifikaciją: teikti metodinę paramą, konsultuoti su veikla susijusiais klausimais, rengti ir įgyvendinti kvalifikacijos kėlimo programas bei kursus, organizuoti susitikimus, seminarus, konferencijas, rekolekcijas.
 4. Rengti pasiūlymus, projektus, siekiant gauti lėšų Caritas veiklai vystyti.
 5. Vykdyti leidybinę veiklą: rengti metodinę medžiagą, informacinius lankstinukus ir kt.
 6. Padėti parapijoms steigti skyrius ir teikti jiems metodinę paramą.

Parapijos Caritas uždaviniai:

 1. Tirti bendruomenės poreikius ir tuo pagrindu rengti bei vykdyti socialines programas bei teikti dvasinę paramą seneliams, ligoniams, daugiavaikėms, alkoholizmo bei narkomanijos problemų turinčioms šeimoms, našlaičiams, beglobiams ir dėl įvairių priežasčių tėvų neprižiūrimiems vaikams. Pagal galimybes padėti asmenims, grįžusiems iš įkalinimo vietų, integruotis į visuomenės gyvenimą.
 2. Organizuoti ir vykdyti labdaros rinkimo ir dalinimo akcijas prie parapijų.
 3. Pagal galimybes steigti labdaros valgyklas alkstantiems, dienos centrus žmonėms su negalia, valkataujantiems vaikams, senelių ir vaikų globos namus, rūpintis jų veikla ir išlaikymu.
 4. Plėsti savanorišką pagalbą bendruomenės nariams, rengti savanorius socialinei ir karitatyvinei veiklai bei koordinuoti jų darbą.
 5. Bendradarbiauti su seniūnijomis, Socialinės globos ir paramos skyriais, Vaikų teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, siekiant socialinių, karitatyvinių tikslų įgyvendinimo.
 6. Organizuoti visuomenės švietimą, skirtą neigiamų socialinių reiškinių prevencijai (narkotikų, alkoholio, prostitucijos, smurto ir kt.).
 7. Teikti socialinę paramą iš įkalinimo įstaigų grįžusiems asmenims.
 8. Teikti pagalbą stichinės nelaimės atveju.
 9. Teikti įvairaus pobūdžio (teisines, socialines, psichologines, pedagogines) konsultacijas bendruomenės nariams.
 10. Vykdyti Caritas veiklos vertinimą, remiantis savianalizės rezultatais tobulinti karitatyvinę praktiką.
 11. Rengti kasmet savo veiklos ataskaitą ir pateikti Telšių vyskupijos Caritas.

Įstaigos, veikiančios Telšių vyskupijoje:

 • Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijos Caritas valgykla
  Džiugo g. 1A, 87132 Telšiai,
  Veikia d.d. 8-11 val.
  mob. +370 610 05778; +370 611 29455;
 • Žemaičių Kalvarijos parapijos senelių namai
  Tvenkinio g. 1, Žemaičių Kalvarija, 90444 Plungės r.
  mob. 8 687 85991, el. paštas
 • Kaltinėnų parapijos senelių globos namai
  Didžioji g. 8A, 75453 Kaltinėnai, Šilalės r.,
  tel. (449) 57 447, mob. +370 699 34246; el. paštas
 • VšĮ Rietavo parapijos senelių globos namai
  J. Naujalio g. 3, 90307 Rietavas, Plungės r., tel. (448) 69422,
  mob.: +370 615 15922
 • VšĮ Skuodo globos namai
  Gedimino g. 14, 98115 Skuodas tel. (440) 73 634,
  mob. +370 682 33106; el. paštas
 • Kvėdarnos parapijos senelių globos namai
  Piliakalnio g. 4, 75348 Kvėdarna, Šilalės r., tel. (449) 55395,
  mob. 8 699 93245, el. paštas
 • Plungės parapijos senelių globos namai
  Birutės g. 2, 90113 Plungė, mob. +370 616 96937
  el. paštas {plunge-seneliai inbox lt}
 • VšĮ Telšių vyskupijos Caritas Klaipėdos regiono globos namai
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda, tel.: (46) 49 33 76, (46) 31 50 78;
  el. paštas

TELŠIŲ VYSKUPIJOJE VYKDOMI PROJEKTAI

 • „Senyvo amžiaus asmenų integravimas į visuomeninį gyvenimą“ Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas
  Koordinatorė: Aurelija Lipskė
  Taikos pr. 29A, 91145 Klaipėda,
  mob. 8 (687) 58020
  el. paštas
 • „Skurdo mažinimo ir atskirties programa“ Tauragės Švč. Trejybės parapijos Caritas
  Koordinatorė: Vitalija Šlepavičienė
  mob. +370 655 2219
  el. paštas
 • ,,Organizacijos Caritas institucinių gebėjimų stiprinimas“ Telšių vyskupijos Caritas
  Koordinatorė: Jūratė Damanskienė
  mob. +370 672 50105
  el. paštas

Be kitos veiklos Telšių vyskupijos Caritas organizuoja adventinę akciją „Gerumas mus vienija“, kviečiant geros valios žmones padėti materialiai skurdžiai gyvenančioms šeimoms, vaikams, vienišiems.

PADĖKITE MUMS DARYTI GERA

Norėdami prisidėti prie Telšių vyskupijos Caritas gerų darbų sąskaitos, tai galite padaryti pravesdami 1,2% gyventojų pajamų mokesčio. Tik 1,2% – o mums tai galimybė padėti vargstantiems!

Paramos gavėjo pavadinimas Telšių vyskupijos Caritas
Paramos gavėjo kodas 192074053
Sąskaitos numeris LT484010042800071649

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: