į pirmą puslapį

Filmavimas ir fotografavimas

PRAŠYMAI FILMUOTI AR FOTOGRAFUOTI

Jeigu norite filmuoti, fotografuoti Telšių vyskupijos bažnyčiose ar kituose objektuose/buveinėse, priklausančiuose Telšių vyskupijos parapijoms, maloniai prašome Jūsų pateikti prašymą Telšių vyskupijos kurijai ( arba adresu Katedros a. 5, 87131 Telšiai). Prašyme nurodykite:

  • filmavimo, fotografavimo tikslus objektas;
  • reportažo, laidos, straipsnio, kuriam filmuojama ar fotografuojama, tikslas, jame kalbinamų asmenų pavardės, kiti rodomi objektai;
  • preliminarus laikas, kada ir kur reportažas, laida, straipsnis su užfiksuotais vaizdais bus paskelbtas;
  • organizacijos, prašančios teisės filmuoti ar fotografuoti, trumpas pristatymas,
  • asmens, organizuojančio filmavimą, fotografavimą vardas, pavardė, kontaktai.

Apsvarsčius gautą prašymą Telšių vyskupijos kurija pateiks atsakymą nurodytais kontaktais

Leidimą filmuoti ar fotografuoti progines apeigas (pvz. Krikštas, Santuoka, Pirmoji šv. Komunija...) gali duoti ir pats kunigas, jei kiti apeigų dalyviai su tuo sutinka. Kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai, siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą renkant ir viešai skelbiant informaciją, draudžiama filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų (globėjų) ir paties vaiko sutikimo.

AUTORIŲ TEISĖS

Telšių vyskupija arba Telšių vyskupijai priklausančios parapijos yra bažnyčių, kitų religinių statinių, juose esančių dailės kūrinių bei su šiais kūriniais susijusių turtinių teisių savininkai. Bet koks šių kūrinių (jų teisėtų kopijų, įskaitant bet neapsiribojant šiame tinklalapyje paskelbtų jų nuotraukų) panaudojimas be išankstinio raštiško atitinkamo savininko leidimo yra laikomas neteisėtu (išskyrus įstatyme numatytus atvejus).

ATMINTINĖ
Įvairių proginių šeimos apeigų bažnyčioje fotografui

Bažnyčia gerbia fotografo bei filmuotojo darbą, supranta atmintinų akimirkų įamžinimo svarbą, tačiau kai kuriais atvejais negali toleruoti, kad filmavimo ar fotografavimo procesas užgožtų pačias apeigas ar joms trukdytų.

Svarbu suprasti, kad bažnyčia – specifinis pastatas, sakrali erdvė, Dievo namai. Esate svečiuose, nepaisant to, kad atėjote į darbą, kurį norite atlikti kuo geriau.

Atvykite į bažnyčią kiek įmanoma anksčiau, kad turėtumėte laiko tinkamai pasiruošti. Prieš apeigas užeikite pas kunigą ir paprašykite leidimo dėl fotografavimo ar filmavimo bei pasiteiraukite, kur galėtumėte geriausiai atlikti savo darbą kuo mažiau trikdydami apeigas. Bažnyčioje netinka lipti ant kėdžių ar suolų norint „pagauti“ kokią nors apeigų akimirką.

Nors altorius labai panašus į stalą, vis dėlto, ant jo nededami jokie fotografo reikmenys.

Įamžinant apeigas svarbu išlaikyti deramą atstumą nuo apeigų dalyvių, todėl netoleruotinas bandymas viską užfiksuoti iš arti šmėsčiojant priešais dalyvių veidus.

Bažnyčioje yra vengiama staigių judesių, keistų kūno padėčių, bėgiojimo ir šurmulio, todėl komiškai atrodo atbulomis priešais eiseną bėgantys fotografai. Apeigų metu fotografui draudžiama kokiais nors ženklais ar garsais atkreipti į save dalyvių dėmesį. Tik su kunigo leidimu galima lipti į bažnyčios sakyklą ar į vargonų balkoną.

Didžiausios pagarbos bažnyčioje sulaukia tabernakulis – tai toks „užrakintas namelis“, prie kurio paprastai dega raudona lempelė. Tai svarbiausia ir švenčiausia bažnyčios vieta, kurioje saugomas Švenčiausiasis Sakramentas – tikras Jėzaus Kristaus Kūnas duonos pavidalu. Todėl kiekvienąkart kirsdami centrinę bažnyčios dalį atsisukę veidu į tabernakulį nusilenkite. Tuo Jūs parodysite savo profesionalumą, kad suvokiate kur esate ir kas čia svarbiausias.

Jei tenka stovėti arti tabernakulio – reikėtų vengti būti visiškai atsukus į jį nugarą – bent jau būti šonu pasisukus į jį. Kalbant paprastai, didžiausias fotografo iššūkis bažnyčioje – likti NEMATOMU, bet tuo pačiu ir atlikti savo darbą. Tai nėra lengva, bet tikrai įmanoma.

Bažnyčia – ne vieta fotosesijai. Niekada netoleruojama ir neleidžiama fotografui atsidurti viduryje susidariusio trikampio tarp kunigo ir jaunųjų, ar tėvų ir krikšto tėvų. Beveik visais atvejais prastai vertinamas fotografo sprendimas dirbti stovint kunigui už nugaros.

Net pats profesionaliausias fotografas bažnyčioje nenufotografuos VISKO. Neužfiksuosite, kaip Santuokos sakramento metu du vienas kitam prisiekę žmonės tampa viena; niekada nuotraukoje neužfiksuosite Šv. Dvasios nusileidimo ant krikštijamo kūdikio. Nieko nepraranda fotografas išlikdamas nepastebimas apeigų metu. Priešingai – užsitarnauja pagarbą, vertinimą ir profesionalo vardą.

Jei Jūsų fotografuojamos apeigos vyks Šv. Mišių metu, verta susipažinti su Šv. Mišių eiga. Santuoka ar Krikštas dažniausiai būna po pamokslo.

Atmintinė paruošta pagal kun. Romualdo Zdanio, kun. Alfonso Kelmelio, kun. Algirdo Akelaičio bei fotografės Jolantos Klietkutės patarimus.

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: