į pirmą puslapį

Skelbimai

Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. vasaris
Paskelbta: 2023-02-24 14:16:51
  • Kunigas Tomas Kaulius atleistas iš Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnauti Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas ir paskirtas Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaru.

  • Kanauninkas Haroldas Šneideraitis paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis laikinai aptarnauti Nevarėnų Nukryžiuotojo Jėzaus, Nerimdaičių Šv. Apaštalo Baltramiejaus ir Mitkaičių Švč. Mergelės Marijos parapijas, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Seminaristas Mantas Skaivydas akademinių atostogų laikotarpiui paskirtas pastoracinei-sielovadinei praktikai Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijoje

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: