į pirmą puslapį

Skelbimai

Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2024 m. gegužė
Paskelbta: 2024-05-06 19:50:54
  • Kunigas Egidijus Arnašius, pasibaigus kadencijai, atšauktas iš tarnystės Dublino arkivyskupijoje ir Airijos lietuvių sielovadoje.

  • Kunigas Ramūnas Gerdauskas atleistas iš Nemakščių Švč. Trejybės parapijos klebono pareigų, taip pat nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapiją ir išleistas į Dublino arkivyskupiją tarnauti Airijos lietuvių sielovadoje.

  • Garbės kanauninkas Alvydas Bridikis paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Adakavo Šv. Jono Krikštytojo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kunigas Narsutis Petrikas paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Nemakščių Švč. Trejybės parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: