į pirmą puslapį

Skelbimai

Informacija stojantiems į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją
Paskelbta: 2012-06-15 11:18:06

Mieli Jaunuoliai,

Bažnyčiai reikia kunigų, kurie tęstų Kristaus pradėtą misiją, skelbtų amžinąsias vertybes, rodytų žmonėms tikrąjį gyvenimo kelią ir vestų juos pas Dievą.

Bažnyčia be paliovos meldžiasi už pašaukimus ir turėdama aiškų ir drąsų pašaukimo planą nuolatos kreipiasi į jaunuolius, kviesdama atsiliepti į Kristaus kvietimą sekti Juo.

Šių dienų palaimintasis Jonas Paulius II primena, jog rytdienos kunigas, nemažiau negu šiandieninis, turi būti panašus į Kristų, o pašaukimas į kunigystę yra ypatingas būti viršenybės prieš turėti paliudijimas, pripažinimas, kad gyvenimo prasmė yra laisvas ir atsakingas savęs atidavimas kitiems bei pasiryžimas šitaip tarnauti Evangelijai ir Dievo karalystei (Plg. Pastores dabo vobis).

Mielas Jaunuoli, jei nori brandinti savo pašaukimą ir ruoštis kunigystei, atvyk mokytis į Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją.

Į seminariją priimami jaunuoliai, baigę vidurinę ar jai tolygią kitą mokyklą, doro elgesio, praktikuojantys katalikai.

Stojantieji į seminariją pristato šiuos dokumentus:
1. klebono charakteristiką;
2. krikšto liudijimą;
3. vidurinio mokslo atestatą;
4. medikų komisijos pažymą;
5. dvi fotonuotraukas.

Dokumentai priimami seminarijoje, nuo liepos 19 d. Katedros a. 6, Telšiuose, darbo dienomis nuo 9 iki 12 val.

Stojamieji egzaminai vyks rugpjūčio 2–3 d. Į stojamuosius egzaminus kandidatai turėtų atvykti rugpjūčio 2 d. 10 val.

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija laukia jaunuolių, norinčių pašvęsti savo gyvenimą Dievui ir Bažnyčiai.

Rektorius kun. Viktoras Ačas

Telšiai, 2012 m. birželio 14 d.

TELŠIŲ VYSKUPO VINCENTO BORISEVIČIAUS KUNIGŲ SEMINARIJA
Katedros g. 6, LT-87131, Telšiai; tel. 8 444 60622, faks. 8 444 60623;
http://www.tks.lt; el. p. seminarija@telsiai.lcn.lt; Kodas: 111966190

 

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: