į pirmą puslapį

Skelbimai

Informacija stojantiems į kunigų seminariją
Paskelbta: 2021-06-29 11:04:43

STOJIMO Į KUNIGŲ SEMINARIJĄ SĄLYGOS
Kunigų seminarija priima vyriškos lyties jaunuolius, turinčius vidurinį išsilavinimą, jaučiančius pašaukimą kunigystei ir norinčius savo gyvenimą pašvęsti kunigo tarnystei.

DOKUMENTAI, KURIUOS KANDIDATAI TURI PRISTATYTI:
1. Prašymas rektoriui, rašytas ranka;
2. Vyskupo siuntimas;
3. Charakteristika, parašyta gyvenamosios vietos parapijos klebono;
4. Kitos charakteristikos, parašytos kunigų, turėjusių įtakos renkantis seminariją;
5. Autobiografija ;
6. Krikšto ir Sutvirtinimo sakramentų pažymos;
7. Brandos atestatas;
8. Kitų turimų mokslo vardų ir laipsnių bei kvalifikacijų pažymos;
9. 2 paso nuotraukos;
10. Sveikatos pažyma (F086/a);
11. Pagrindinio paso puslapio ir/arba asmens tapatybės kortelės fotokopija.
2021 metais dokumentų priėmimas vyks liepos 26 – 30 dienomis. 10-16 val.
Kadangi dokumentų priėmimas užtrunka, patariama atvykti ne vėliau kaip 14.00 val. (Katedros a. 6, Telšiai; telefonas pasiteiravimui 861611872).


Stojamieji egzaminai vyks 2021 m. rugpjūčio 3 d. Vilniaus šv Juozapo kunigų seminarijoje.
Per stojamuosius egzaminus tikrinama:
– valstybinės kalbos mokėjimas;
– pagrindinių katalikų tikėjimo tiesų žinojimas;
– bendras tinkamumas kunigiškajai tarnystei.


Priėmimo kvotų seminarijoje nėra – priimami visi kandidatai, sėkmingai išlaikę egzaminus ir pasirodę tinkami kunigiškajai tarnystei.
Kandidatas į seminariją turi būti išlaikęs 3 valstybinius brandos egzaminus: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos ir vieną laisvai pasirenkamą. 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: