į pirmą puslapį

Skelbimai

Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. birželis
Paskelbta: 2023-06-01 16:55:48
  • Kunigas Darius Vazinskas atleistas iš Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaro pareigų.

  • Diakonas Arūnas Raudonius paskirtas diakono tarnystei Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijoje.

  • Kunigas Antanas Putramentas atleistas iš Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaru.

  • Kunigas teol. dr. Ramūnas Norkus paskirtas Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies parapijos vikaru bei Dievo Tarno vyskupo Vincento Borisevičiaus Beatifikacijos bylos bendradarbiu, paliekant anksčiau paskirtą sielovadinio darbo su Norvegijoje gyvenančiais lietuviais pareigą.

  • Kunigas Raimondas Jonauskas atleistas iš Gardamo Šv. Roko parapijos administratoriaus pareigų bei nuo pareigos esant reikalui padėti Šilutės Šv. Kryžiaus parapijos pastoracijoje ir paskirtas Gardamo Šv. Roko parapijos klebonu su pareiga padėti Švėkšnos Šv. Apaštalo Jokūbo parapijos pastoracijoje, paliekant Klaipėdos Universiteto ligoninės filialo VšĮ Jūrininkų ligoninė Psichiatrijos klinikos kapeliono pareigas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: