į pirmą puslapį

Skelbimai

Paskyrimai Telšių vyskupijoje 2023 m. liepa
Paskelbta: 2023-07-15 11:03:16
  • Kunigas Julius Meškauskas atleistas nuo pareigos klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Stemplių Šv. Aloyzo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kunigas Kazys Žąsytis atleistas iš Kvėdarnos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos vikaro pareigų ir paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Stemplių Šv. Aloyzo parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kunigas Sigitas Grigas atleistas iš Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos administratoriaus pareigų, taip pat nuo pareigos administratoriaus teisėmis ir pareigomis aptarnauti Eigirdžių Dievo Apvaizdos ir Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapijas bei Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčią Dūseikių pensionate.

  • Prelatas Juozas Šiurys paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kanauninkas Vygintas Gudeliūnas paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Eigiržių Dievo Apvaizdos parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kunigas Darius Povilaitis paskirtas klebono teisėmis ir pareigomis aptarnauti Ubiškės Šv. Angelų Sargų parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

  • Kunigas Donatas Litvinas paskirtas Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos rezidentu su įpareigojimu padėti klebonui aptarnauti Degaičių Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapiją, paliekant eiti kitas iki šiol turėtas pareigas.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: