į pirmą puslapį

Skelbimai

Gegužės mėnesio renginiai ir pamaldos vyskupijoje
Paskelbta: 2013-04-22 10:42:54

 Gegužės 1 d. – Švč. M. Marijos mėnesio atidarymas Palangoje prie Lurdo 16 val. Iškilmingose gegužinėse pamaldose, vadovaujamose Telšių vyskupo, dalyvaus visų trijų – Telšių, Kauno ir Vilniaus – Lietuvos kunigų seminarijų klierikai, vadovybė ir dėstytojai. Po gegužinių pamaldų procesija Palangos gatvėmis į bažnyčią. Tikinčiuosius iš visos Žemaitijos kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Gegužės 3 d. 14 val. Telšių rajono Jonauskių kaime vyks ąžiuoliukų giraitės, skirtos Žemaitijos krikšto 600 jubiliejui, sodinimo akcija, kurios globėjas Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ. Visus žemaičius iš visos Lietuvos kviečiame kuo aktyviau dalyvauti. Registruotis iki balandžio 30 d. tel. 844452233. Renkamasi gegužės 3 d. 13. 30 prie Telšių rajono savivaldybės (Žemaitės g. 14, Telšiai).

Tradicinis Telšių vyskupijos ministrantų susitikimas šiemet vyks gegužės 4 dieną Palangoje. Visus kviečiame į gegužines pamaldas prie Palangos Lurdo – 14.00 Procesija į Lurdą, o 14.30 – Gegužinės pamaldos prie Lurdo.

Gegužės 5 d. – Motinos diena. Visose Telšių vyskupijos bažnyčiose buss meldžiamasi už motinas. Prašome jų maldų ir pastangų, idant šeimose ugdytų sūnus ir dukras, nebijančius tinkamai atsakyti į Kristaus kvietimą darbuotis jo vynuogyne, t.y., nebijančius pasirinkti kunigystės ar vienuolio / vienuolės kelio.

Gegužės 6 d. visose Telšių vyskupijos kapinių koplyčiose popietiniu laiku organizuojamos gegužinės pamaldos ir aukojamos šv. Mišios už mirusias motinas, seneles, proseneles.

Gegužės 17 d. 16 val. vyks visos Telšių vyskupijos gegužinės pamaldos 600 m. Žemaičių krikšto jubiliejaus proga ant Šatrijos kalno. Po pamaldų vyks agapė – Luokės parapija pavaišins koše – šiupiniu. Šatrijos kalno infrastruktūtra sutvarkyta taip, jog kopimas į viršų nereikalauja didelių pastangų net senyvo amžiaus žmogui. Visų maldinkų iš visos Lietuvos tą dieną laukiame ant Šatrijos kalno.
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: