į pirmą puslapį

Skelbimai

Gegužės 17 d. 16 val. ant Šatrijos kalno vyks visos vyskupijos gegužinės pamaldos. Kviečiame dalyvauti!
Paskelbta: 2013-05-10 17:14:03

2013 m. gegužės mėn. 10 d.

Didžiai Gerbiamiems Telšių vyskupijos Klebonams, Administratoriams, Vikarams ir Rezidentams

Kaip žinia, š.m. gegužės 17 d. 16 val. vyks vienas iš reikšmingesnių renginių Žemaičių krikšto 600 metų programoje – visos vyskupijos gegužinės pamaldos ant Šatrijos kalno, kur Vytauto ir Jogailos vadovaujami kunigai krikštijo mūsų protėvius žemaičius. Prašome jūsų nuo rytojaus (gegužės 11 d.) iki gegužės 17 d. kiekvienų šv. Mišių metu visose mūsų vyskupijos parapijose apie šį renginį informuoti tikinčiuosius tokio turinio pranešimu:

„Minint Žemaičių krikšto jubiliejų, kai prieš 600 metų Vytauto ir Jogailos vadovaujami kunigai krikštijo mūsų protėvius žemaičius, ant žymaus Šatrijos kalno š.m. gegužės 17 d. 16 val. vyks gegužinės pamaldos. Kviečiame visus dalyvauti – vykstant lengvaisiais automobiliais, autobusais ir t.t. (kaip parapijų klebonams pavyks organizuoti).

Prašome atsivežti maldaknyges, o esant lietaus tikimybei – ir lietsargius.

Taip pat prašome neužmiršti ir kiekvieną vakarą gegužinių pamaldų – atlikti jas prie koplytėlių mūsų kaimuose, miesteliuose ir miestuose. Mūsų visų bendra giesmė Motinai Marijai tepadės mūsų žmonėms drauge siekti šviesesnės mūsų visų ateities, tiek laikinosios, tiek ir amžinosios!“

Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: