į pirmą puslapį

Skelbimai

Rugpjūčio 1–4 d. ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJAUS IŠKILMĖS TELŠIUOSE
Paskelbta: 2013-07-12 12:45:46

Programa-plakatas PDF

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTO 600 METŲ JUBILIEJAUS IŠKILMĖS
Rugpjūčio 1–4 d. Telšiuose

Rugpjūčio 1 d., ketvirtadienis

10 val. – iškilmingos šv. Mišios Telšių katedroje
11.30 val. – mokslinė teologinė konferencija „Žemaičių Krikštas išganymo istorijos kontekste: evangelizacija, tikėjimas, tradicija, išganymas“ (Žemaitės dramos teatras, Respublikos g. 18)
11.30 val. – Vysk. Jono Borutos SJ įžanginis žodis
12.00 val. – Ingrida Gudauskienė „Stovėti santykyje. Biblinio tikėjimo matmenys – tikėjimo skelbimo prielaida“
12.30 val. – kun. Giovanni Tangorra „Krikšto ekleziologinė dimensija“
13.30 val. – pietūs
14. 30 val. – kun. Vidas Balčius „Moralinis tikinčiojo gyvenimas: pakrikštytojo sąžinės fenomenologija“
15 val. – kun. Arvydas Ramonas „Evangelizacijos iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“
15.30 val. – diskusijos
16 val. – senųjų dievdirbių parodos atidarymas Žemaičių muziejuje „Alka“
18 val. – šv. Mišios Telšių katedroje
21 val. – evangelizacinis koncertas amfiteatre

Rugpjūčio 2 d., penktadienis

8 val. – šv. Mišios Telšių katedroje
9.30 val. – mokslinė istorinė konferencija „Evangelijos šviesa žemaičiuose: šeši Krikšto istorijos amžiai“ (Telšių rajono savivaldybės salėje, Žemaitės g. 14)
9.30 val.– vysk. Jono Borutos SJ. Įžangos žodis;
Darius Baronas „Žemaičių krikštas ir pirmosios parapinės bažnyčios“;
Vytautas Ališauskas „Pasakojimas apie Žemaičių krikštą: Dlugošas, Stryjkovskis, Kojalavičius“;
Mangirdas Bumblauskas „Žemaitijos visuomenės konversijos pabaiga: kelios XVII a. pradžios datos“
11.30 val. – kavos petrauka
12 val. – Alfredas Bumblauskas „Apie nesikalbėjimus Žemaičių christianizacijos plente: istoriografinės ir geografinės pastabos“;
Liudas Jovaiša „Kritinis diskursas ar literatūrinė vaizduotė? XVII a. Žemaičių vyskupijos istorija Motiejaus Valančiaus Žemaičių vyskupystėje“;
Mindaugas Paknys „Žemaitijos bažnyčių dailė ir architektūra Vincento Juzumo Žemaičių vyskupijos istorijoje“
13.30 – pietų petrauka
14.30 val. Artūras Grickevičius „Žemaičių kunigų seminarija (1864–1926 m.): istoriografijos ir šaltinių paralelės“;
Lijana Birškytė „Šv. Onos brolijos Žemaičių vyskupijoje“;
Jonas Vilimas „Žemaitiškasis ir kiti Patrem XVII–XVIII a. LDK giesmynuose“;
Girėnas Povilionis „Vargondirbystės menas Žemaitijoje: tradicijos ir gyvasis paveldas“
16 val. – archyvo parodos atidarymas menų inkubatoriuje
18 val. – šv. Mišios Telšių Mažojoje bažnyčioje
19 val. – teatralizuotas Kryžiaus kelias miesto gatvėmis
21 val. – sakralinės muzikos vakaras amfiteatre

Rugpjūčio 3 d., šeštadienis

8 val. – šv. Mišios Telšių katedroje
10 val. – kryždirbių mugė Turgaus aikštėje
11 val. – šiandienos dievdirbių parodos atidarymas Telšių parodų salėje
15 val. – kryždirbių konferencija Žemaitės dramos teatre
21.30 val. – roko opera „Prisikėlęs“ amfiteatre

Rugpjūčio 4 d., sekmadienis

8 val. – šv. Mišios ir adoracijos pabaiga Telšių katedroje
11 val. – šlovinimas ir katechezė Turgaus aikštėje
13 val. – iškilmingos šv. Mišios ir Eucharistinė procesija (Turgaus aikštėje)
15 val. – koncertas „Tautos gyvybės giesmė“ Turgaus aikštėje

 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: