į pirmą puslapį

Kronika

Postmoderni aplinka ir parapija dvasininkų akiratyje
Paskelbta: 2023-05-19 10:55:28
 

Telšių vyskupijos dvasininkai 2023 m. gegužės 18 d. rinkosi į vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją tradiciniam ugdymo susitikimui. Minčių audringai diskusijai pažėrė Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas. Jis kalbėjo apie postmodernaus žmogaus santykį su tradicija bei autoritetu. Paprastai atsitinka taip, kad vadovaujamasi prielaidomis, kurios mums yra naudingos. Anot prelegento, priimdamas kokį nors sprendimą šiuolaikinis žmogus vadovaujasi visų pirma emocijomis, o tik po to pagalvoja. Logiškai svarstant, ne emocijos, bet protas turėtų pirmauti, tačiau tikrovėje veikia kitokie dėsniai. Modernios informacijos priemonės daro viską, kad kuo mažiau būtų naudojamasi proto galiomis ir, kad žmogus kuo geriau emociškai jaustųsi. Kunigai uždavė klausimų ir diskutavo apie Evangelijos skelbimą paralyžiuoto mąstymo postmoderniam žmogui. Kan. V. Gedgaudas kalbėjo ir apie piktosios dvasios suvokimo skirtumą judaizme ir krikščionybėje. Viešpats Jėzus akcentuoja kovą prie šėtoną. Vilties įkvepia galutinė gėrio pergalė.

Katechetikos centro vadovas mons. Rimantas Gudlinkis pasidalino įspūdžiais iš tarptautinės konferencijos Liublianoje (2023 m. balandžio 25-27 d.). Konferencijoje buvo kalbama apie parapijos vaidmenį šiuolaikinėje kultūroje. Žvelgiant į istoriją, parapija perimdavo tam tikrą visuomenės struktūrą. Keičiantis visuomenei turime ieškoti tinkamiausio Bažnyčios raiškos modelio. Monsinjoras kalbėjo apie naujosios pedagogikos, kuri remiasi ne žiniomis, bet susitikimu su žmogumi, svarbą. Katechezėje svarbu akcentuoti ne žinių perteikimą, o dorybių ugdymą ir bendruomeninės patirties išgyvenimą. Tikėjimo priešas – ne ateizmas, bet nuomonė, kad tikėjimo dalykuose nėra jokių naujovių, t. y. pamirštama, kad krikščioniškasis tikėjimas visuomet naujas santykyje su tobulybės siekiančiu asmeniu. Mons. R. Gudlinkis kalbėjo ir apie neseniai pop. Pranciškaus įsteigtą katecheto tarnystę ir pristatė sunkumus bei iššūkius, su kuriais susiduriama bandant įgyvendinti pontifiko potvarkį.

Caritas direktorė Jūratė Damanskienė pristatė Caritas aktualijas, o Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė dėkojo dvasininkams už dėmesį jaunimo sielovadai. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pakvietė kunigus aktyviai įsijungti į pasiruošimą Didžiajai Žemaičių Kalvarijai, pasidalino įspūdžiais iš misijų savaitgalio Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijoje ir akcentavo kai kuriuos sielovadinius dalykus, susijusius su jaunimo ruošimu Sutvirtinimo sakramentui. Vyskupas pakvietė dvasininkus gausiai dalyvauti birželio 1 d. Telšių vyskupijos globėjo šv. Justino šventėje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: