į pirmą puslapį

Kronika

Klaipėdoje vyko Telšių vyskupijos ministrantų gavėnios rekolekcijos
Paskelbta: 2012-03-14 10:44:44

2012 m. kovo 10 d. Klaipėdos šv. Juozapo Darbininko parapijoje vyko Telšių vyskupijos Klaipėdos ir Gargždų dekanatų ministrantų gavėnios rekolekcijos. Susirinkusiems jaunuoliams rekolekcijas vedė ir visą dieną su jais bendravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kun. teol. lic. Viktoras Ačas, Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis, šio centro savanoriai, Telšių vyskupijos licėjaus direktorius kun. Antanas Mačius. Visą dieną vyko įvairūs užsiėmimai: buvo vedama katechezė gavėnios temomis pavadinimu DĖL TAVĘS, vyko darbas grupėse, jaunuoliai apmąstė Kristaus kančios, mirties prasmę eidami Kryžiaus kelią kartu su tikinčiaisiais melsdamiesi ir giedodami giesmes. Tos dienos vakarinėms šv. Mišioms, kurioms patarnavo visas ministrantų būrelis, vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ, pamokslą šv. Mišių metu pasakė iš Klaipėdos kilęs buvęs Maskvos nuncijaus sekretorius mons. dr. Visvaldas Kulbokas, koncelebravo keletas kunigų. Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas pasveikino susirinkusius ministrantus, pasidžiaugė, jog jie visą dieną bendravo, meldėsi ir tokiu būdu turėjo gerą proga geriau praktikuoti dvasinius dalykus, pamąstyti apie savo kilnų ministranto uždavinį Bažnyčios gyvenime. Sakydamas pamokslą mons. V. Kulbokas pakomentavo tos dienos evangeliją, drąsino jaunus žmones vis labiau pasitikėti Viešpačiu, savo kilniu gyvenimu ir pašaukimu sekti Kristumi.

Po šv. Mišių buvo aptarta rekolekcijų diena, jauniesiems ministrantams palinkėta gražios gavėnios ir šviesių šv. Velykų.

Tokios ministrantams skirtos rekolekcijos Telšių vyskupijoje per šių metų gavėnią dar vyks Tauragėje kovo 24 d. ir Žemaičių Kalvarijoje kovo 31 d. Ši graži praktika tikėtina taps gražia ir prasminga tradicija, ugdančia jaunuosius ministrantus dvasinių vertybių gilinimui ir tikėjimo pažinimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: