į pirmą puslapį

Kronika

Kovo 11-osios minėjimas Telšiuose
Paskelbta: 2012-03-14 15:49:07

2012 m. minint Lietuvos valstybingumo ir nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines Telšiuose už nepriklausomą Lietuvą ir jos ateitį melstasi 2 dienas – kovo 10 ir 11 dienomis.

Kovo 10 d. Telšių Katedroje 12 val. buvo laikomos šv. Mišios meldžiant Lietuvos valstybei Dievo palaimos, išminties Valstybę valdantiesiems. Šv. Mišioms, kurias tiesiogiai transliavo Marijos radijas, vadovavo ir pamokslą pasakė Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Kalbėdamas susirinkusiems tikintiesiems Vyskupas priminė maldos už Tėvynę Lietuvą ir jos ateitį svarbą ir būtinybę, paragino nuolat melstis šia intencija.

Po šv. Mišių tą dieną tikintieji rinkosi į buvusią Telšių šv. Antano Paduviečio parapijos salę, kuri šiuo metu yra Telšių Žemaitės dramos teatro salė, kur buvo giedami Žemaičių Kalvarijos Kalnai. Apie 100 susirinkusių žmonių, dalyvaujant Telšių vyskupui ordinarui J. Borutai SJ, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos klierikams ir vadovybei giedojo senąsias Kalnų giesmes, o giedojimą tiesiogiai transliavo Marijos radijas. Maldą pradėjo Telšių vyskupas ordinaras, primindamas, kad prieš 22 dvejus metus tuo metu, kai buvo skelbiamas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas žemaičiai Telšiuose susirinkę giedojo Kalnus ir tą jų giedojimą tada tiesiogiai transliavo Lietuvos Televizija. Jis kvietė jungtis visus, girdinčius Marijos Radiją, prie šios maldos ir kartu su giedančiaisiais apmąstyti Kristaus meilę žmogui. Po Kalnų vyskupas padėkojo susirinkusiesiems ir kartu besimeldusiems ir palaimino visus suteikdamas ganytojinį palaiminimą.

Po maldos vyko agapė, kurią surengė kartu Kalnus giedojęs Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva.

Kovo 11 d. visą dieną vyko įvairūs renginiai, minint Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines. 12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos iškilmingos šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių miesto ir savivaldybės valdžios atstovai, LR Seimo narys Bukauskas, įvairių organizacijų su savo atributika ir vėliavomis atstovai. Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas išryškino būtinybę visiems vienytis dėl aukštųjų idealų Lietuvos Valstybės labui. Vyskupas ordinaras kalbėjo, jog lietuviai gali ir turi rasti vieta Lietuvos žemėje, čia kurti gyvenimą, čia dirbti ir gyventi dėl Lietuvos.

Po šv. Mišių Telšių Katedroje buvo giedamas Lietuvos himnas, o po pamaldų Telšių Žemaitės dramos teatro salėje vyko iškilmingas Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo minėjimas. Salėje gausiai susirinkusius telšiškius šia iškilia proga sveikino Bažnyčios hierarchai, valdžios, jaunimo organizacijų atstovai. Koncerte Mūsų vardas – Lietuva puikią parengtą šiai iškilmingai progai parengtą programą parodė Telšių muzikos mokyklos mokytojai bei mokiniai.
Taip nuoširdžia malda, iškilmingu minėjimu ir patriotinės dvasios kėlimu Telšiuose buvo paminėtas 22 – asis nepriklausomos Lietuvos gimtadienis.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: