į pirmą puslapį

Kronika

Gavėnios rekolekcijas Telšių vyskupijos seminaristams vedė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Liugi Bonazzi
Paskelbta: 2012-03-27 15:08:56

2012 m. kovo mėn. 20–24 dienomis Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko gavėnios rekolekcijos. Jas šiais metais seminaristams vedė J. E. Apaštalinis nuncijus arkivysk. dr. D. Luigi Bonazzi. Rekolekcijos prasidėjo kovo 20 d. vakarą bendra malda ir kreipiniu į Šv. Dvasią. Įžangos konferencijoje Apaštalinis nuncijus pakvietė rekolekcijų dalyvius per visą rekolekcijų laiką mąstyti pagrindinį klausimą – kas Tu esi, Viešpatie? ir kas aš esu, Viešpatie? Rekolekcijų pradžią taip pat palaimino Telšių vyskupas ordinaras J. Boruta SJ.

Per visą rekolekcijų laiką, lydimi Rekolekcijų vedėjo, kurio konferencijas iš italų kalbos vertė Seminarijos rektorius kun. V. Ačas, klierikai bei seminarijos vadovybė mąstė įvairiomis pateiktomis temomis, išgyveno Dievo artumą įvairiose maldingumo praktikose. Arkivyskupas nuolat kreipė visų akis ir širdis į Dievo Žodį, drąsino pasitikėti Viešpačiu ir vis labiau Jį pamilti savo kasdienybėje.

Apaštalinis Nuncijus rekolekcijų metu bendravo su seminaristais, atsakinėjo į jų iškeltus klausimus, drąsino eiti pašaukimo keliu.

Kovo 23 d. vakarą Telšių Katedroje buvo pradėtos gavėnios rekolekcijos tikintiesiems. Tą vakarą susirinkusiems tikintiesiems įžangoje į rekolekcijas Katedros administratoriaus kan. D. Gatauto pakviestas kalbėjo Apaštalinis Nuncijus, palydėdamas juos ir padrąsindamas atverti savo širdis Dievo malonei.

Rekolekcijoms pasibaigus, seminaristai nuoširdžiai dėkojo rekolekcijas vedusiam arkvysk. Apaštaliniam Nuncijui L. Bonazzi už pasidalintas įžvalgas, laikytas šv. Mišias, sakytus pamokslus, už atsakymus į jų iškeltus klausimus, už bendrą maldą ir bendrystę per visą rekolekcijų laiką, palinkėjo Nuncijui Dievo palaimos ir didelės sėkmės jo misijoje.
Atsisveikindamas su seminaristais Apaštalinis Nuncijus juos padrąsino nuolat žvelgti į Kristų ir Juo sekant bręsti žmogiškume, tikėjime ir pašaukime.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: