į pirmą puslapį

Kronika

Žemaitijos sostinėje – katalikų kunigai
Paskelbta: 2023-10-19 00:08:07
 

 Lietuviško rudens pavergtą spalio 18 dieną, trečiadienį, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos patalpose vyko permanentinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas.

Po tradicinės Valandų liturgijos maldos Telšių vyskupijos kurijos kancleris kan. Haroldas Šneideraitis pakvietė prie mikrofono Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorę Gabrielę Eitavičienę padėkoti gausiai susirinkusiems kunigams už katalikiško jaunimo palydėjimą ir vyskupijos Jaunimo centro palaikymą jo organizuojamose veiklose. Direktorė priminė Jaunimo centro artimiausių renginių grafiką. Vienas tokių – lapkričio 25 d. 11 val. Telšių Žemaitės Dramos teatre vyksianti Atsinaujinimo diena jaunimui, į kurią kviečiami visi vyskupijos jaunuoliai nuo 14 m. Tai esą bus puiki proga patirti jauną Bažnyčią ir pamatyti, jog Bažnyčia yra daug didesnė ir driekiasi plačiai už parapijos ir dekanato ribų. G. Eitavičienė prašė kunigų pakvieti į renginį savo parapijų jaunimo grupeles, sutvirtinamųjų klases, chorus, patarnautojus, adorantes ar nevyriausybinių organizacijos atstovus.

Po to žodis buvo suteiktas susirinkimo svečiams iš Kauno: Lietuvos Caritas Generalinei sekretorei Deimantei Bukeikaitei ir Lietuvos Caritas Tarybos pirmininkui, Kauno arkivyskupijos Caritas vadovui Arūnui Kučikui. Jiedu dalinosi mintimis apie Caritas misiją šiuolaikiniame, postmoderniame pasaulyje, pristatė pagrindines Caritas veiklos kryptis (bendruomeninis ir institucinis Caritas), aptarė, ką ir kaip Caritas veikia praktikoje ir pabrėžė atsinaujinimo būtinybę, tai pat išdėstė aktualią informaciją, susijusia su parama Ukrainoje karo metu likusiems žmonėms, atsakė į aktyviai diskusijoje dalyvavusių dvasininkų klausimus.

Kita susirinkimo dalis buvo skirta finansinio raštingumo tobulinimui. Konferencija šia tema pristatė Telšių vyskupijos kurijos referentė Sonata Jakumienė, išvardinusi parapijų finansinėse ataskaitose dažniausiai pasitaikančius ir taisytinus trūkumus bei padiskutavusi su parapijų vadovais dėl praktinių tam tikrų buhalterinių reikalavimų įgyvendinimo.

Susirinkimo pabaigoje kan. H. Šneideraitis maloniai priminė konfratrams būti budriems dėl bažnytinėse erdvėse organizuojamų tokioms erdvėms netinkamų koncertų, minėjimų ir kitų renginių. Kurijos kancleris pabrėžė, kad parapijos klebonas yra atsakingas už savo parapijos bažnyčios sakralumo išsaugojimą ir tikinčiųjų apsaugojimą nuo bet kokio papiktinimo, todėl visais atvejais privalo rašyti ordinarui prašymą su išsamiu renginio aprašu bei kūrinių repertuaru ir gauti jo leidimą net norėdamas pradžiuginti vaikus Kalėdų senelio pasirodymu.

Kitas toks Telšių vyskupijos dvasininkų susitikimas numatytas lapkričio 9 d., ketvirtadienį.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: