į pirmą puslapį

Kronika

Kunigai domėjosi lietuvių sielovada užsienyje
Paskelbta: 2024-04-30 22:31:52
 

2024 m. balandžio 30 d. Telšių vyskupijos kunigai turėjo nuolatinio ugdymo užsiėmimą, kurio metu arkivysk. Lionginas Virbalas pristatė lietuvių sielovadą užsienyje. Arkivyskupas priminė 19-21 amžiaus emigracijos iš Lietuvos bangas. Daugiausia Lietuvos gyventojų emigravo Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę (1990 m.). Nors emigrantai ir pramoko vietines kalbas, tačiau melstis ir religines praktikas nori atlikti gimtąja lietuvių kalba. Lankydamas lietuvių bendruomenes arkivysk. Lionginas matė daug gražių patriotiškumo ir meilės lietuviškoms šaknims pavyzdžių. Ganytojas padėkojo Telšių vyskupijai, kurios kunigai darbuojasi Australijos, Airijos bei Anglijos lietuvių sielovadoje, o dar du dvasininkai bent kartą per mėnesį lanko Norvegijos lietuvių bendruomenes, teikdami dvasinius patarnavimus.

Arkivysk. Lionginas paminėjo, jog kasmet Lietuvos pilietybę praranda apie tūkstantį asmenų, įgijusių kitos valstybės pilietybę. Gegužės mėnesį vyksiantis referendumas sužadina viltį, kad Lietuvos pilietybė nebus atimama, jei asmuo tapo Lietuvai nepriešiškos valstybės piliečiu. Išeivių lietuvių bendruomenėse savanoriškai pasitarnauja daug asmenų, kuriems Lietuva atsilygino ... atimdama pilietybę. Arkivysk. Lionginas atsakė į kunigų klausimus dėl lietuvių sielovados užsienyje ir dėl būsimo referendumo.

Antroje susitikimo dalyje Gediminas Žukas pristatė „Vox altera“ leidyklos išleistas pop. Benedikto XVI katechezes apie didžiąsias moteris, viduramžių teologus, apaštalą Paulių, Bažnyčios tėvus, apaštalus ir pirmuosius tikėjimo liudytojus bei apie maldą. Kunigai domėjosi ir įsigijo naujausios teologinės literatūros.

Caritas vadovė Jūratė Damanskienė padėkojo už Ukrainos Caritas skirtą rinkliavą, pasidalino įspūdžiais iš Caritas 35-erių metų jubiliejaus šventimo. Mons. Rimantas Gudlinkis pristatė statistinius duomenis apie besiruošiančius sakramentams ir pakvietė kunigus pradėti rinkti grupes ateinantiems katechetiniams metams. Virginija Lizdenienė pasidalino įspūdžiais iš sužadėtinių ruošimo Santuokai programos ir paskelbė apie rudenį startuosiančius savanorių mokymus. Jaunimo centro vadovė Gabrielė Eitavičienė pasidalino įspūdžiais iš neseniai įvykusio Ministrantų savaitgalio ir pasidžiaugė, kad auga ministrantų skaičius vyskupijoje. Jaunimo centras kviečia liepos 6 d. vakare atvykti į Žemaičių Kalvariją ir vakaro tamsoje eiti Kalnus.

Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pasidalino piligriminės kelionės prie šv. Vaitiekaus relikvijų Gniezne įspūdžiais ir priminė Sutvirtinimo sakramento teikimo tvarką. Kiti klausimai ir diskusijos buvo tęsiamos prie pietų stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: