į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos šventė
Paskelbta: 2024-06-01 23:18:16

2024 m. birželio 1 d. Telšių vyskupija šventė dangiškojo savo globėjo – šv. Justino šventę. Jau tapo tradicija vyskupijos globėjo dieną teikti šventimus kunigų seminariją baigusiems seminaristams. Šiemet Viešpats padovanojo vyskupijai kandidatą į diakonus – Zenoną Turauską, kuris, baigęs Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminariją, priėmė diakono šventimus.

Homilijoje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo: “Žiburys statomas į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. „Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje“ – šis sakinys iš Evangelijos yra puikus palinkėjimas mums, kad šviestume kitiems savo gyvenimu. O kaip? Teisingą kelią mums nurodo šios dienos šventasis ir mūsų globėjas šv. Justinas, filosofas ir kankinys, gyvenęs II amžiuje. Savo gyvenimui jis pasirinko dvejopą šviesą: tikėjimo šviesą ir mokslo šviesą. Būdamas labai išsilavinęs ir pripažintas filosofas jis vadovavosi tiesa. Anot Justino, sveikas protas sako, jog „tiesos mylėtojui dargi labiau negu gyvybę privalu rinktis kalbėti ir daryti tai, kas teisinga, net jei grėstų mirtis“. O kadangi jo laikais buvo persekiojami tikintieji, Justinas persekiotojams skyrė šį sakinį: „Jūs galite mus nužudyti, bet pakenkti – ne“. Juk persekiotojai tegali nužudyti tik kūną, bet sielai jie negali pakenkti.“

Kreipdamasis į šventinamąjį Zenoną, vyskupas taip kalbėjo: „Dievas dovanojo tau pašaukimą ir, panašiai kaip Abraomą iš Ūro miesto, Viešpats pašaukė tave iš Upynos... Ne visi ir žino, kur ta Upyna. Bent jau mūsų vyskupijoje yra net dvi tokio pavadinimo parapijos: Upyna Telšių rajone ir Upyna Šilalės rajone. Buvai mažai kam žinomas Šilalės Upynoje, tačiau šiandien diakono šventimų dėka tavo tikėjimo žiburys bus įstatytas į žibintuvą, kad šviestum visiems ir rodytum kelią į tiesą, kad vestum kitus prie Dievo.“

Po šv. Mišių naujai pašventintą diakoną Zenoną sveikino artimieji, studijų draugai bei dvasininkai. Viešpats telaimina šį vynuogyno darbininką!

Telšių vyskupijos kurijos informacija

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: