į pirmą puslapį

Kronika

Pas Viešpatį iškeliavo klarisė sesuo Margherita
Paskelbta: 2024-06-10 16:19:45

Ses. Margherita Pellizzari (1936 12 11 - 2024 06 09), Šv. Klaros Neturtėlių seserų vienuolyno Kretingoje fundatorė, įdėjo daug pastangų, kad jai tolimame krašte - Lietuvoje būtų paskleista klarisių charizma.

Ses. Margherita kilusi iš Veneto regiono šiaurės Italijoje, buvo pirmagimė jaunų sutuoktinių Brunildės Andriolo ir Antonijaus Pellizari šeimoje. Po jos dar gimė trys berniukai ir dvi mergaitės, bet dviejų mažamečių vaikų gyvybes pasiglemžė 1944 m. siautusi epidemija. Tėvai buvo pamaldūs, tad ir Margherita nuo mažens dalyvavo Bažnyčios gyvenime, anksti priėmė sakramentus: Pirmąją Komuniją šešerių, Sutvirtinimo sakramentą devynerių. Jos širdį ypatingai palietė 1949 m. parapijoje vykęs Švč. Mergelės Marijos pagerbimas. Margherita į Viešpaties kvietimą atsiliepė nedvejodama. Nesulaukusi nė trylikos metų, jau buvo priimta pas Neturtėles seseris (Suore delle Poverelle) Bergame.

Kongregacijoje daug metų ji ėjo sekretorės pareigas, nemažai keliavo po Italiją, Europą, vyko į misijas Afrikoje. Buvo veikli sesuo, bet nuo noviciato laikų širdyje nešiojo troškimą „susieikvoti meilėje, o ne veikloje“. Kongregacijos seserys nenoriai davė sutikimą pereiti į kontempliatyvų ordiną, bet pagaliau 1977 m. ses. Margherita galėjo stoti į Šv. Klaros seserų vienuolyną Venecijoje. Sunkūs noviciato metai... O paskui – vėl visiškas jos atsidavimas eiti ten, kur tuo metu labiausiai reikia. Montegroto, Montanjanos vienuolynai, vėl Venecija ir nelengva užduotis imtis naujo vienuolyno statybų Mantujoje prie Vittorinos Gementi įsteigtų Saulės namų neįgaliems vaikams (1987). Dar nebaigus darbų, 1993 m. liepos 31 d. ses. Margheritą pasiekė br. Antonijaus Franjic OFM pasiūlymas vykti į Lietuvą steigti naujo vienuolyno – tolimame, nepažįstamame krašte. Tai jos neišgąsdino, tačiau ji praprašė leisti baigti darbus ir 1994 m. rudenį priėmė ugdymui į Italiją atvykusių lietuvaičių grupelę.

Ses. Margherita labai rūpestingai ieškojo vietos vienuolynui. Iš įvairių pasiūlymų pasirinko Kretingą, nes jai patiko tuo metu nuošali vieta (dabar vis tankiau apgyvendinamas rajonas!), labai džiaugėsi brolių pranciškonų buvimu šiame mieste. 1998 m. gegužės 13 d. buvo pašventintas kertinis akmuo, pastatytas vienuolynas ir koplyčia. Čia įdėta be galo daug jos rankų darbo ir širdies, nepailstamo užsidegimo, kurį sustabdė tik sunki liga, bet ir ji buvo priimta su didžiausia kantrybe ir pasitikėjimu Dievo valia. Ji yra sakiusi, kad „misionieriaus troškimas yra mirti misijų žemėje“. Taip ir įvyko!

Šv. Mišios už mirusią seserį bus aukojamos birželio 12 d. (trečiadienį) 11 val. Kretingos šv. Klaros seserų vienuolyno koplyčioje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiai, Viešpatie, ir amžinoji šviesa jai tešviečia!

Šv. Klaros seserų ir Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: