į pirmą puslapį

Kronika

Jaunimo Kalvarija
Paskelbta: 2024-07-08 14:44:36
 

Telšių vyskupijos jaunimo centro savanorės Barboros Šaltytės akimis

Liepos 6-ąją, šią Lietuvai svarbią dieną, jaunuoliai rinkosi į Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus apmąstyti Kristaus kančios kelią, dvasiškai sustiprėti, susirasti naujų bičiulių ir prasmingai praleisti šeštadienį!

Sugužėjęs jaunimas iš visos Telšių vyskupijos susitiko su br. Gabrieliumi Jokūbu Juškevičiumi OP, kuris pasidalino savo mintimis, savo pašaukimo istorija ir kvietė nesiliauti melstis Viešpačiui, nepamiršti jam dėkoti už visas suteiktas dovanas iš Jo malonės. Brolis Gabrielius padovanojo visiems gyvo garso dovaną - sugiedojo giesmę, kuri sukūrė jaukią atmosferą ir tapo tobulu įvadu į likusią dienos dalį!

Net nepastebėjome, kaip greitai atėjo pietų laikas, tad visos komandos susėdo į suneštinį pikniką gamtoje, pasistiprino, tarpusavyje pabendravo ir sukaupė jėgas lobių medžioklei! Visą valandą Žemaičių Kalvarijos centre bėgiojo grupės jaunuolių, kurie skubėjo atlikti užduotis punktuose. Lobių medžioklė jaunuolius padrąsino komunikuoti su bendraamžiais, gerino komandinius įgūdžius ir, žinoma, privertė gerai pajudėti!

Tuo metu parapijos namuose vyko jaunimo vadovų, dvasios vadų ir dalyvius atlydėjusių tėvelių susitikimas prie arbatos puodelio. Susitikimo metu net trys pranešėjai dalinosi savo gerąja patirtimi darbe su katalikišku (ir ne tik!) jaunimu.

Klierikas Ignas Šopaga kalbėjo apie ministrantų sielovadą ir džiaugėsi pasauliečių įsitraukimu į Šv. Mišių patarnautojų užimtumą bei pastoraciją. Prelegentas atskleidė pašaukimų krizės problematiką, kalbėjo apie patarnavimo Šv. Mišioms tarnystę kaip ypatingą erdvę vaikinams mokytis lyderystės, disciplinos ir vyriškumo. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos

Carito vadovė Aurelia Petruolytė Lipskė, tapusi jaunojo Carito įsikūrimo Lietuvoje iniciatore, dalinosi savo patirtimi, įtraukiant jaunimą į organizaciją, kuri iki tol pritraukdavo dažniausiai vyresnius žmones. Senjorų ir nakvynės namų gyventojų lankymas, žygiai gamtoje ir bendradarbiavimas su studentais iš užsienio - tai tik dalis veiklų, kurias organizuoja parapijoje veikiantis jaunasis Caritas.

Ateitininkų kuopos globėjas Paulus Auryla savo pranešime pabrėžė jaunimo vadovų trūkumą, kalbėjo apie tai, jog buvimui su jaunimu būtinas veiksmas, emocija ir bendros vertybės. Pasak susitikimo dalyvių, pranešimai davė idėjų bei peno apmąstymams ateities darbui su jaunimu.

Dangiškasis Tėtis lepino geru oru, tad laisvai galėjome lauke papietauti, pajudėti ir vėliau eiti į Adoraciją susitikti su Jėzumi, pasikalbėti su Juo, pajusti Jo artumą.

Adoracijos metu kunigai klausė išpažinčių, kad jaunuoliai turėtų galimybę puoselėti artimą ryšį su savo Kūrėju ir pajusti dvasinę ramybę.

Sausakimšoje Bazilikoje Šv. Mišių metu išgirdę Dievo žodį jaunieji piligrimai klausėsi Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus homilijos, kurios metu ganytojas džiaugėsi taip gausiai susirinkusių jaunuolių pasirinkimu vietoje „Dainų šventės“ dalyvauti Žemaičių Kalvarijos atlaiduose ir patirti tikėjimo tradiciją, kuri tęsiasi jau 385-erius metus!

Po Eucharistijos šventimo, dalyviai rinkosi vakarienei, papildžiusiai jėgas prieš didįjį įvykį - Kalvarijos kalnus!

Prieš tai, 21 valandą, visi bendrystėje sustojo ir giedojo Tautinę giesmę karaliaus Mindaugo Karūnavimo dienos proga. Vardan tos Lietuvos!

Kryžiaus Kelio Kalnuose buvome vedini fakelų liepsnos, kuri simbolizuoja spindinčią tikėjimo šviesą pasaulyje. Buvo gera matyti ir girdėti net pačių mažutėlių balsus, kurie drąsiai ir tvirtai giedojo su vyresniaisiais!

Trijose kalnų vietose kunigai ir diakonas visiems piligrimams tarė padrąsinimo žodžius ir kiekvienam priminė, jog nesame vieni - šalia mūsų nuolatos yra Dievas, kuris visuomet klauso.

Žemaičių Kalvarijos Kalnų giedojimo tradicija yra jaunų žmonių rankose. Melskimės už šį jaunimą, pašaukimus į tikėjimo kelionę, rodykime jiems gerąjį pavyzdį!

Iki susitikimo kitoje JAUNIMO KALVARIJOS dienoje! Dalinamės gražiausiomis akimirkomis!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: