į pirmą puslapį

Kronika

Karas ir taika
Paskelbta: 2024-07-08 23:22:05
 

Karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Tokiu teiginiu Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius pradėjo liepos 8-osios Pagrindinių Šv. Mišių liturgijos šventimą, pristatydamas Šv. Mišioms vadovavusį ir Kryžiaus Kelio Kalnų nepabūgusį Kaišiadorių vyskupą ordinarą Joną Ivanauską bei Šilalės dekanato dvasininkus, kurie tądien patarnavo tikintiesiems, o pamaldžią širdžių nuotaiką savo giedojimu kūrė Šilalės krašto mišrus choras ir jo vadovė Sandra Rimkutė-Jankuvienė.

Atlaidus savo apsilankymu pagerbė ir taikos iš Viešpaties meldė Lietuvos Respublikos seimo narys Jonas Gudauskas bei Šilalės rajono savivaldybės meras Tadas Bartkus.

Karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Žemaičių vyskupas nepamiršo paminėti ir fakto, kad vakar, t.y. liepos 7 d., popiežius Pranciškus, lankydamasis Italijos mieste Trieste, taip pat tikintiesiems kalbėjo apie taiką: „<...> atnaujiname savo įsipareigojimą melstis ir dirbti dėl taikos: dėl iškankintos Ukrainos, Palestinos ir Izraelio, Sudano, Mianmaro ir kiekvienos tautos, kenčiančios nuo karo. Šaukiamės Švč. Mergelės Marijos užtarimo.<...>“

Karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Homilijos metu komentuodamas ką tik girdėtas Dievo žodžio ištraukas, Kaišiadorių vyskupas J. Ivanauskas pradėjo klausimais: kas mums yra Jėzus ir ką reiškia mums tikėti Dievą? Anot pamokslininko, pagrindinis mūsų gyvenimo tikslas turėtų būti surasti teisingą santykį su Jėzumi. Kadangi Evangelijos ištrauka bylojo apie moterį, jau 12 metų sergančią kraujoplūdžiu ir trokštančią pasiekti bent Jėzaus, iš visų pusių apsuptą minios ir einančio keliu, apsiausto skverną, mat ji tvirtai tikėjo, kad toks veiksmas leis jai pagyti iš savo negalios, vyskupas pažymėjo, kad buvimas toje minioje, kuri spaudė Jėzų iš visų pusių, tikrai nereiškia tikro buvimo su juo. „Nepakanka Jėzumi ir žavėtis – tai irgi būtų per maža, – suklusti ragino Kaišiadorių vyskupijos ganytojas. – Jėzus yra gyvasis Viešpats, siekiantis tvirto meilės santykio su žmogumi. Kitaip tariant, mes turėtume gyventi „apsivilkę“ Kristumi.“

Karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Pasak pamokslininko, net ir taikos troškimas, jos meldimas šeimai, visuomenei, tautai ar valstybei, neįmanomas be tikro Jėzaus prisilietimo prie žmogaus, kuris pats iš savęs nėra pajėgus valdyti biologinių gyvybės ir mirties procesų, širdies. Tik išgyvenęs tokį prisilietimą, tarytum elektrošoką, žmogus esą gali pakeisti savo mąstymo ir gyvenimo būdą. „Palietęs Jėzaus apsiaustą, žmogus prisiliečia prie paties Dievo – amžinojo gyvenimo Kūrėjo. Tai abipusis procesas – mums reikia drąsos, nuolankumo ir tikėjimo nuolat liesti Jėzaus apsiaustą, nes Jėzus negali priversti žmogaus jį mylėti, nors pats kiekvieną iš mūsų myli tokia meile, kurią savo kančia ir mirtimi ant kryžiaus parodė iki galo, kad mes turėtume ne šiaip gyvenimą, bet amžinąjį gyvenimą“ – pabrėžė vyskupas J. Ivanauskas, ragindamas klausytojus daryti teisingus asmeninius pasirinkimus ir tvirtai tikėti, kad Jėzaus apsiausto skvernas gali užtikrinti taiką.

Karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Šioje vietoje šių eilučių autoriui kyla nenumaldomas noras pacituoti Levą Tolstojų ir jo keturių tomų bestselerį „Karas ir taika.“ Citata galėtų skambėti taip: „Meilė? Kas yra meilė? – mąstė jis. – Meilė kliudo mirčiai. Meilė yra gyvenimas. Viskas, viskas, ką aš suprantu, suprantu tik todėl, kad myliu. Viskas yra, viskas egzistuoja tik todėl, kad aš myliu. Viską teriša ji viena. Meilė yra Dievas, ir numirti – reiškia man, meilės dalelytei, sugrįžti į bendrą ir amžiną šaltinį.”

Nes karas ir taika visų pirma prasideda žmogaus širdyje.

Telšių vyskupijos kurijos informacija
Nuotr. Jurgio Mankausko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: