į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos vienuolių (kunigų, brolių, seserų) kongresas Žemaičių Kalvarijoje (2013-02-02)
Paskelbta: 2013-02-04 15:26:13

2013 m. vasario 2 d. Tikėjimo metų ir Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje vyko ne tik Kristaus paaukojimo šventykloje liturginė iškilmė, bet tradiciškai tą dieną į Žemaičių Kalvarijos šventovę iš visų Telšių vyskupijoje įsikūrusių vienuolynų ir vienuolinių namų atvyko seserys vienuolės ir broliai vienuoliai. Vasario 2 d. – Grabnyčios yra Pašvęstojo gyvenimo diena, o šiais metais ir Kongresas, buvo meldžiamasi už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolinį luomą.

Šiemet Dievui pašvęstųjų dienoje į iškilmes Žemaičių Kalvarijos Bazilikoje atvyko seserys vienuolės iš Eucharistinio Jėzaus seserų (įsikūrusių Telšiuose), Švč. Širdies Pranciškonių Misionierių (Kretingoje), Skaisčiausios Mergelės Marijos Širdies dukterų (Palangoje), Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų (Kretingoje), Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos seserų tarnaičių (Klaipėdoje, Pakutuvėnuose, Palangoje, Šilalėje), Motinos Teresės (Kretingoje) kongregacijų. Į atlaidus atvyko ir broliai pranciškonas bei konventualai iš Kretingos, Pakutuvėnų ir Klaipėdos. Pagrindinėms 12 val. šv. Mišioms, kurias laikė Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM, kunigai vienuoliai, Žemaičių Kalvarijos Bazilikos kanauninkų kapitulos kanauninkai, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ.

Šv. Mišių pradžioje Telšių ganytojas priminė Kristaus Paaukojimo šventės prasmę bei kilmę. Jis pabrėžė, jog ši šventė – džiugi, pilna vilties ir šviesos šventė, todėl pagal nusistovėjusią senąją tradiciją per Kristaus Paaukojimo liturginę šventę šventinamos žvakės – Kristaus šviesos ir vilties ženklas. Taip pat Telšių ganytojas išsamiai pristatė istorinius aspektus apie lietuvių ir žemaičių pirmuosius susidūrimus su krikščionybe bei tą Gerąją Naujieną nešančiais vienuoliais. Istoriniame kontekste Vyskupas kalbėjo apie vienuolių indėlį krikštijant žemaičius, pirmųjų vienuolynų Lietuvoje ir Žemaitijoje įsikūrimo aplinkybes, jų misiją ir svarbą tikinčiosios liaudies evangelizacijoje bei katekizacijoje.

Po įžanginio žodžio Vyskupas pašventino į Šventovę atvykusių tikinčiųjų atsineštas žvakes ir visi tikintieji, kunigai ir vienuoliai su degančiomis žvakėmis rankose dalyvavo iškilmingoje procesijoje.

Pamokslo metu Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM susirinkusiems kalbėjo apie pašvęstojo gyvenimo Bažnyčioje svarbą, išryškino vienuolių misijos reikalingumą šių dienų pasaulyje, veiklos kryptis ir pašaukimo ypatumus. Vyskupas augziliaras drąsino kongreso dalyvius nepailsti būti šviesos nešėjais Bažnyčioje ir visuomenėje.
Po pamaldų Bazilikoje, Kongreso dalyviai rinkosi šventinei agapei ir nuoširdžiam pabendravimui.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: