į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Gargždų dekanate
Paskelbta: 2013-05-07 10:55:48

2013 m. balandžio 28 – gegužės 5 dienomis Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas vyko Gargždų dekanate. Nešiojamo altorėlio su Dievo Motinos atvaizdais kelionė ir nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija prasidėjo nuo Gargždų dekanate esančios Plikių Šv. Šeimos parapijos balandžio 28 dieną. Šioje medinėje, 1932 m. Klaipėdos krašte dirbusiems darbininkams katalikams pastatytoje bažnyčioje, kurioje yra trys altoriai, aktyvūs šios parapijos tikintieji gausiai rinkosi į Šv. Mišias, altorėlio su Švč. M. Marijos atvaizdais sutikimą ir visą parą vykusią Švč. Sakramento adoraciją. Iš Plikių Altorėlis nukeliavo į Priekulės Šv. Antano Paduviečio bažnyčią. Šioje mūrinėje, 1938 m. pastatytoje bažnyčioje, vyko Švč. Sakramento adoracija, laikomos Šv. Mišios, meldžiamasi Švč. M. Marijai. Švč. Sakramento adoracija ir keliaujančio Altorėlio sutiktuvės vyko Veiviržėnų Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje. Ši bažnyčia pastatyta 1769 m., medinė, joje yra septyni altoriai, ji vyraujančių baroko bruožų, laužyto stačiakampio plano, su bokšteliu. Kitą dieną Švč. Sakramento adoracijai tikintieji rinkosi Endriejavo šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje, iš kur nešiojamasis Altorėlis iškilmingai buvo išlydėtas ir tikinčiųjų priimtas Vėžaičių Šv. Kazimiero Šventovėje. Ši seniausia Vakarų Lietuvoje Šv. Kazimiero bažnyčia – diecezinė Telšių vyskupijos jaunimo šventovė, medinė, pastatyta 1784 m. liaudies architektūros formų, turi baroko formų. Ji stačiakampio plano, su bokšteliu, joje 5 altoriai. Centriniame altoriuje yra įspūdingas Šv. Kazimiero paveikslas, kurį, Telšių vyskupo J. Borutos SJ iniciatyva, nutapė prof. A. Kmieliauskas. Šventovė suburia maldininkus kiekvienų metų kovo 4 ir rugpjūčio 26 dienomis, kada vyksta Šv. Kazimiero atlaidai, renkasi katalikiškas jaunimas.

Pagrindinės Gargždų dekanate eucharistinio kongreso dienos Gargždų Šv. Mykolo arkangelo bažnyčioje išvakarėse, Švč. Sakramento adoracija vyko Mikoliškių šv. Juozapo bažnyčioje. Ji medinė, statyta 1911 m. joje yra 4 altoriai, parapija įkurta1926 m.

Gegužės 5 dieną Gargžduose vyko Telšių vyskupijos ketvirtasis eucharistinis kongresas. Tą dieną 12 val. Gargždų šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, kuri buvo pradėta statyti Lietuvos nepriklausomybės pradžioje ir ilgamečio klebono kan. Jono Paulausko rūpestingumo ir pastangų dėka ši mūrinė bažnyčia pastatyta ir pašventinta, pagrindinėms tos dienos šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vysk. L. Vodopjanovas OFM, koncelebravo Gargždų dekanato kunigai. Pamokslo metu vyskupas kalbėjo analizuodamas tos dienos evangeliją. Jis kvietė tikinčiuosius atsiverti tikrajai Kristaus teikiamai ramybei, nepasiduoti pasaulio apgaulingai dvasiai, pasitikėti Juo ir leisti, kad Jo malonė veiktų mūsų gyvenime. Taip pat vyskupas kalbėjo apie motinas ir motinystę bei priminė, apie Dievo Motinos motinystę, kuria galime remtis išganymo kelyje.

Po Šv. Mišių iškilminga procesija paskui Švč. Sakramentą monstrancijoje užplūdo Gargždų miesto gatves ir skambi giesmė nuvilnijo ir už miesto ribų.

Gegužės 6 d. nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija prasidėjo Klaipėdos dekanate, Nidos parapijos bažnyčioje. Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas keliaus visą savaitę per Klaipėdos dekanatą ir pagrindinės Šv. Mišios bus laikomos Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje gegužės 12 d. 12 val. Visus kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: