į pirmą puslapį

Kronika

Eucharistinis kongresas Klaipėdos dekanate
Paskelbta: 2013-05-15 17:14:45

2013 m. gegužės 5–12 dienomis besitęsiantis Ketvirtasis Telšių vyskupijos eucharistinis kongresas vyko Klaipėdos dekanate. Pirmiausia nešiojamasis altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais atkeliavo į Nidos Marijos, Krikščionių Pagalbos, jau Lietuvai atgavus nepriklausomybę, pastatytą bažnyčią. Čia visą parą vyko ir nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Visą savaitę Altorėlis keliavo per Klaipėdos dekanatą, kur jį gausiai sutiko ir maldomis bei giesmėmis palydėjo ir Švč. Sakramento adoracijose meldėsi Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Šv. Brunono Kverfurtiečio, Kristaus Karaliaus, Šv. Kazimiero bažnyčiose bei Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Tikintieji gausiai rinkosi į pamaldas, adoravo Švč. Sakramentą, o ypač aktyviai dalyvavo pagrindinėse Švč. Sakramento garbinimo pamaldose centrinėje Klaipėdos dekanato Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Čia gegužės 12 val. buvo laikomos pagrindinės Šv. Mišiose, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Klaipėdos dekanato kunigai. Šv. Mišiose giedojo Klaipėdos dekanato jungtinis choras, vadovaujamas prof. Gedimino Purlio.

Pamokslą pasakė Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis kalbėjo apie Krikšto 600 jubiliejaus svarbą dabarčiai, išryškino žemaičių pakrikštijimo istorines aplinkybes, išsamiai nušvietė Krikšto sakramento svarbą kiekvieno Bažnyčios nario gyvenime, einant išganymo keliu.

Po Šv. Mišių Klaipėdos miesto gatvėmis nuvilnijo skambi giesmė, nes vyko iškilminga eucharistinė procesija. Gausus tikinčiųjų būrys giedodami Viešpačiui, esančiam Švč. Sakramente, keliavo ir liudijo savo tikėjimą ir išganymo viltį.
Po iškilmių Klaipėdos dekanate nešiojamasis Altorėlis iškeliavo į Mažeikių dekanatą, Sedos parapiją, kur gegužės 12 d. vakarą prasidėjo nenutrūkstanti Švč. Sakramento adoracija, keliausianti per visas šio dekanato parapijas ir iškilmingai bus užbaigiama 2013 m. gegužės 19 d. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje 12. 30 val. Visus maloniai kviečiame kuo gausiau dalyvauti.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: