į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-05-20)
Paskelbta: 2013-05-21 10:39:44

2013 m. gegužės 20 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje vyko kasmėnesinis Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas. Pirmiausia susirinkusius dvasininkus pasveikino Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o bendrai maldai – Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM.

Po maldos susirinkusiesiems kalbėjo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai gvildeno Caritas veiklą, parapijose vykdomus artimo meilės darbus. Vyskupas nagrinėjo popiežių Benedikto XVI ir Pranciškaus mokymą apie Carito veiklą ir artimo meilės darbų darymą parapijose, nes remiantis popiežiais daroma išvada, kad ten kur nėra Carito veikimo, ten negali egzistuoti ir parapija. Telšių ganytojas, pristatydamas Bažnyčios dokumentus bei popiežių pasisakymus apie artimo meilę ir tokių darbų darymą, ragino parapijų klebonus skirti daugiau dėmesio šiai veiklos sričiai parapijose ir analizavo tokios veiklos galima realias kryptis.

Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje abu Telšių vyskupai kartu su kunigais laikė Šv. Mišias. Joms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, o pamokslą pasakė jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Pamokslininkas kalbėjo apie Šv. Dvasios veikimą ir priminė, jog žalia spalva eiliniame liturginiame laikotarpyje primena apie nuolatinį Šv. Dvasios veikimą Bažnyčioje ir tai teikia vilties ir džiaugsmo, kad skelbime mes ne vieni. Vyskupas drąsino kunigus labiau pasitikėti Dievu ir nenusiminti dėl įvairių sunkumų kunigiškame darbe.

Po Šv. Mišių ir abiejų vyskupų suteikto palaiminimo buvo meldžiamasi Katedros kriptoje prie Dievo Tarno vyskupo kankinio Vincento Borisevičiaus kapo, meldžiant, kad jis kuo greičiau būtų iškeltas į altorių garbę.
Po visų pamaldų kunigai, kartu su ganytojais ir seminaristais, pietavo Telšių kunigų seminarijoje. 

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: