į pirmą puslapį

Kronika

Tituliniai Telšių katedros Šv. Antano Paduviečio atlaidai
Paskelbta: 2013-06-10 12:26:51

2013 m. birželio 9 d. Telšių Katedroje buvo švenčiami tituliniai Šv. Antano Paduviečio atlaidai. Visą dienas per Šv. Mišias pamokslus gausiai susirinkusiems tikintiesiems sakė Pranciškonų provinciolas br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis kalbėjo apie šv. Antano Paduviečio gyvenimą, skatino tikinčiuosius sekti jo pavyzdžiu siekiant šventumo, ragino aktyviau gyventi dvasinį gyvenimą. Pagrindinėms tos dienos12 val. šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis Šv. Mišių pradžioje pasveikino Telšių miesto gyventojus su vykstančia miesto švente, pasveikino Telšių miesto ir rajono savivaldybės merą Vytautą Kleivą bei kitus Šv. Mišiose dalyvavusius Telšių miesto valdžios atstovus. Pamokslą Šv. Mišių metu sausakimšoje nuo tikinčiųjų Katedroje pasakė pamokslinkas br. kun. Astijus Kungys OFM.

Po Šv. Mišių Telšių miesto gatvėmis vyko Eucharistinė procesija, skambi giesmė, kurią orkestro pagalba giedojo Telšių Katedros sumos choras, vadovaujamas vargonininkės Dalios Pleškienės, pasklido po miestą, didingas Katedros varpų gaudesys skelbė, kad minia tikinčiųjų seka paskui savo Viešpatį, esantį Eucharistijoje.

Po iškilmingų pamaldų tikintieji sveikino Telšių vyskupo augiliarą vyskupą L. Vodopjanovą OFM, šiomis dienomis švenčiantį gražų keturiasdešimties amžiaus jubiliejų.

Padėkos žodį visiems prisidėjusiems prie atlaidų organizavimo tarė Telšių Katedros administratorius kan. Domas Gatautas.

Po iškilmių Katedroje Telšių mieste vyko įvairūs renginiai, kuriuos vainikavo koncertas Telšių amfiteatre ir spalvingi fejerverkai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: