į pirmą puslapį

Kronika

Telšiuose paminėtas vyskupo Lino Vodopjanovo OFM keturiasdešimtmetis
Paskelbta: 2013-06-14 12:25:50

2013 m. birželio 10 d. į Telšių Katedrą 12 val. Šv. Mišioms rinkosi gausus būrys kunigų ir tikinčiųjų. Tą dieną maldai visus sukvietė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, tomis dienomis šventęs savo amžiaus keturiasdešimtmetį. Iškilmingoms Šv. Mišioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo sukaktuvininkas ir didelis būrys kunigų ne tik iš Telšių vyskupijos. Šv. Mišių metu pamokslą pasakė Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Astijus Kungys OFM. Jis, sveikindamas vyskupą, kalbėjo apie žmogaus gyvenimo kelio kryptį, Dievo planą žmogaus gyvenime ir Dievo valios vykdymą. Linkėjo sukaktuvininkui Dievo artumos jo gyvenimo kelyje ir tvirtumo vykdant savąją misiją.

Po Šv. Mišių jubiliejaus proga vyskupą L. Vodopjanovą OFM sveikino kunigai, Telšių miesto ir savivaldybės meras Vytautas Kleiva bei kiti Savivaldybės valdžios atstovai. Vyskupą sveikino Telšių ateitininkai, Šeimos centro, parapijinės bendruomenės, maldos grupių atstovai, pasveikinti atėję ir atvykę žmonės.

Po sveikinimų visiems padėkojo vyskupas L. Vodopjanovas OFM, gražus pabendravimas vėliau vyko surengtuose šventiniuose pietuose.

Titulinis Quizos vyskupas, Telšių vyskupo augziliaras ir generalvikaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM g. 1973 m. birželio 8 d., vyskupu nominuotas pop. Benedikto XVI, vyskupu Kretingos bažnyčioje koncekruotas 2012 m. balandžio 14 d.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: