į pirmą puslapį

Kronika

Telšių katedroje konsekruotas naujas altorius
Paskelbta: 2013-06-14 12:26:28

2013 m. birželio13 d. 12 val. Telšių Katedroje buvo laikomos iškilmingos Šv. Mišios, nes tą dieną prie Telšių Katedros besiglaudžianti parapija šventė savo dangiškojo globėjo Šv. Antano Paduviečio atlaidus bei IV-ąjį, jubiliejinį Telšių vyskupijos Eucharistinį kongresą, skirtą Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

Šių iškilmių išvakarėse iš Telšių Mažosios bažnytėlės į Telšių Katedrą, lydint kunigams ir tikinčiųjų būriui, grojant orkestrui per Telšių miestą buvo iškilmingai parneštas nešiojamasis Altorėlis su Dievo Motinos atvaizdais, buvo laikomos Šv. Mišios ir pradėta paros laiko nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija. Visą naktį Švč. Sakramentą adoravo tikintieji, o birželio 13 d. vidudienį rinkosi į Šv. Mišias. Šv. Mišioms tą dieną vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių Katedros kanauninkų kapitulos kanauninkai, kiti kunigai. Pamokslą pasakė Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM. Jis pristatė Šv. Antano Paduviečio gyvenimą, ragino nuolat kreiptis į šį šventąjį pametus ne tik daiktus ir prašant jo pagalbos atrandant savo tikėjimą ir gyvenimo prasmę.

Šv. Mišių metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ konsekravo naują, Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus proga Telšių Katedroje įrengtą altorių, kuriame įdėtos Tikėjimo Ugandos kankinių šventųjų Karolio Luangos ir Motiejaus Mulumbos kaulų relikvijos.

Po Šv. Mišių Telšių miesto gatvėse vyko Eucharistinė procesija, po kurios Švč. Sakramento adoracija dar tęsėsi iki tos dienos 20 val. vakaro.

Taip iškilmingai Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas vyko Telšių Katedroje iš kur nešiojamasis Altorėlis savo kelionę toliau tęsia Telšių dekanate ir jau kitose bažnyčiose vyksta nenutrūkstančioji Švč. Sakramento adoracija, tęsiasi Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Telšių dekanate Telšių vyskupijos Eucharistinis kongreso pagrindinė diena – birželio 16-oji, kada Varnių Šv. Aleksandro bažnyčioje 11. 30 val. bus laikomos iškilmingos Šv. Mišios, į kurias kviečiami viso dekanato kunigai ir tikintieji.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: