į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas (2013-06-18)
Paskelbta: 2013-06-19 11:06:30

2013 m. birželio 18 d. Telšiuose vyko Telšių vyskupijos kasmėnesinis susirinkimas. Susirinkimo pradžioje bendrai maldai Liturginių valandų Rytmetinei vadovavo Telšių vyskupo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM.
Susirinkimui vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai aptarė vykstantį Telšių vyskupijos jubiliejinį Eucharistinį kongresą, pasidžiaugė vykstančia nenutrūkstančia Švč. Sakramento adoracija, ypač naktinėmis adoracijomis bei gražiomis eucharistinėmis procesijomis miestų ir miestelių gatvėmis. Taip pat vyskupas kalbėjo apie renginius, kurie vyks švenčiant Žemaičių Krikšto 600 jubiliejų ir kvietė kunigus, o per juos ir visus parapijų tikinčiuosius kuo aktyviau dalyvauti. Vyskupas kalbėjo ir apie besiartinančius Didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus bei einamuosius vyskupijos reikalus, aptardamas įvairias situacijas ir atsakydamas į kylančius klausimus. Taip pat ganytojas kunigams priminė apie liepos mėnesį vyksiančias trijų dienų rekolekcijas, kurias šiais metais ves Kauno arkivyskupo augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Susirinkimo metu į susirinkusius kunigus kreipėsi svečias – Petras Masiulis, TELE2 generalinis direktorius, kuris pristatė kunigams jo dovanojamą knygą apie egzorcistų misiją Bažnyčioje.

Apie šią vasarą vyksiančius renginius, skirtus katalikiškajam jaunimui, apie liepos mėnesį vyksiančią ministrantų stovyklą Žemaičių Kalvarijoje susirinkime kalbėjo Telšių vyskupijos jaunimo centro direktorius kun. Viktoras Daujotis.
Po konferencijos 12 val. Telšių Katedroje buvo aukojamos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ, koncelebravo jo pagalbininkas vyskupas L. Vodopjanovas OFM, vyskupijos kunigai. Pamokslo metu Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigų atostogas ir poilsį su Kristumi. Jis analizavo pop. Benedikto XVI patvirtintą dokumentą, kuriame reglamentuojama kunigų veikla ir atostogos. Vyskupas kalbėjo apie būtinybę atgauti jėgas Kristaus artumoje, kad kunigiškoje tarnystėje nepritrūktų dvasinės ir fizinės sveikatos.

Po Šv. Mišių Telšių vyskupas pasveikino neseniai dangiškojo globėjo – šv. Antano Paduviečio dieną šventusius kunigus, turinčius šio šventojo vardą. Tokių kunigų Telšių vyskupijoje – dvylika ir jie iš vyskupo rankų gavo atminimo dovanėles.

Pasibaigus pamaldoms tradiciškai buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno vyskupo kankinio V. Borisevičiaus Katedros kriptoje, meldžiant, kad jis būtų iškeltas į altorių garbę. Taip pat buvo sustota maldai Katedros šventoriuje prie ilgamečio Telšių vyskupo Antano Vaičiaus kapo, prisimenant, jog neseniai buvo minima jo vardo diena.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: