į pirmą puslapį

Kronika

Telšių kunigų seminarijos naujųjų mokslo metų pradžia
Paskelbta: 2013-09-04 17:26:45

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos iškilmingas Naujųjų mokslo metų atidarymas ir šiais metais tradiciškai įvyko rugsėjo 2 dieną Žemaičių Kalvarijos Šventovėje. 12 val. pagrindinėms Šv. Mišioms, kurias koncelebravo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas L. Vodopjanovas OFM, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, vicerektorius kan. Remigijus Saunorius, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, studijų prefektas kun. Vladas Gedgaudas ir kiti Seminarijos dėstytojai, vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišiose meldėsi seminaristai, būrys maldininkų. Tą atlaidų dieną atstovavo Mažeikių dekanatas.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas J. Boruta SJ kalbėjo apie kunigystės pašaukimą ir sekimą Kristumi. Jis taip pat priminė universitetų atsiradimą, kurie išaugo iš Bažnyčios steigtų mokyklų bei seminarijų. Vyskupas išryškino studijų ir maldos svarbą kunigiškoje formacijoje, linkėjo seminaristams ugdytis dorybėse ir formuotis kunigystei, ištikimai sekant Kristumi. Jis drąsino jaunus žmones neišsigąsti iššūkių ir sunkumų, bet tvirtai keliauti pašaukimo keliu.

Po Šv. Mišių, tą dieną smarkiai lyjant, Bazilikos viduje buvo einamas Kryžiaus Kelias – giedami Kalnai, o po pamaldų penkiems Telšių kunigų seminarijos absolventams Telšių vyskupas J. Boruta SJ įteikė religijos mokslo magistro laipsnio diplomus.

2013 m. Naujuosius mokslo metus Telšių kunigų seminarijoje pradėjo 15 klierikų, o Telšių vyskupijos licėjuje, veikiančiame Žemaičių Kalvarijoje, du moksleiviai.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: