į pirmą puslapį

Kronika

Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2013-12-30 19:10:13

2013 m. gruodžio 29 dieną, kartu su visu katalikišku pasauliu, Telšių vyskupijos šventovėse ir bažnyčiose iškilmingai buvo švenčiama Šventosios Šeimos: Jėzaus, Švč. M. Marijos ir šv. Juozapo šventė. Tą sekmadienį bažnytinėje santuokoje gyvenančios šeimos Šv. Mišių metu buvo kviečiamos atnaujinti santuokos priesakus, už jas buvo meldžiamasi.

Žemaičių Kalvarijos Šventovėje 12 val. buvo aukojamos Šv. Mišios, kurių koncelebrai vadovavo Telšių vyskupas J. Boruta SJ. Koncelebravo Žemaičių Kalvarijos Šventovės rektorius, Telšių vyskupijos šeimos centro vadovas kan. Jonas Ačas, Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas, prefektas kan. Andriejus Sabaliauskas, Telšių vyskupo sekretorius kun. Haroldas Šneideraitis. Šv. Mišiose dalyvavo Telšių vyskupijos dekanatų ir parapijų šeimų centrų vadovai bei savanoriai, nemažas būrys iš įvairių vyskupijos parapijų atvykusių tikinčiųjų, giedojo Žemaičių Kalvarijos parapijos sumos, o kartu su jais ir jaunimo chorai.

Sakydamas pamokslą Telšių vyskupas išryškino šių dienų aktualijas, kalbėjo apie Lietuvą krečiančias krizes, kvietė išlaikyti tvirtą krikščionišką ir vertybinę poziciją, ypač šiais laikais, kai puolama pati šeimos institucija. Vyskupas klausytojams pateikė išsamų mokymą apie šeimą ir jos prigimtį, pateikdamas Šv. Rašto mokymą ir Bažnyčios doktrinos esminius punktus. Ganytojas citavo popiežių Pauliaus VI ir pal. Jono Pauliaus II šiuo klausimu pateiktus pasisakymus bei dokumentus, visus kvietė gilintis į Bažnyčios mokymą šeimos klausimais, gilinti savo žinias, kad įvairių priešiškumų akivaizdoje kiekvienas sąmoningas krikščionis katalikas turėtų aiškų suvokimą ir būtų iš esmės įsigilinęs į Bažnyčios dokumentus šiuo ir kitais klausimais.

Po pamokslo Telšių vyskupas J. Boruta SJ pakvietė visas, Šv. Mišiose besimeldžiančias šeimas, atnaujinti santuokos sakramento pažadus ir santuokinę priesaiką, kad Dievas ir toliau laimintų santuokinį gyvenimą gyvenančiuosius ir padėtų ištverti nelengvame ir atsakingame santuokiniame kelyje.

Po Šv. Mišių visi dalyvavusieji rinkosi į Žemaičių Kalvarijos Kultūros centro didžiąją salę kur Tauragės švč. Trejybės parapijos jaunimas parodė spektaklį apie, vienos jauniausių Bažnyčios šventųjų kankinių, šv. Agnietės gyvenimą pavadinimu ,,Šv. Agnietė“. Po spektaklio Žemaičių Kalvarijos parapijos salėje vyko agapė, atvykusios šeimos turėjo puikią galimybę pabendrauti tarpusavyje bei su Telšių vyskupu J. Boruta SJ.

Tą patį, Šventosios Šeimos, sekmadienį Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje 12 val. iškilmingoms Šv. Mišioms, kurių metu melstasi už krikščioniškas šeimas, vadovavo Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. Šv. Mišiose dalyvavo daugiau nei 150 susituokusiųjų porų, atvykusių iš visos Lietuvos, bei didelis būrys tikinčiųjų. Šv. Mišiose meldėsi ir Palangos miesto ir savivaldybės civilinės valdžios atstovai, iš kitur atvykę svečiai.

Sakydamas pamokslą vyskupas L. Vodopjanovas OFM išryškino dabartinio popiežiaus Pranciškaus mokymą apie šeimą ir kvietė įsiklausyti į vyriausiojo Bažnyčios ganytojo raginimą įsiliesti Kristų į šeimų gyvenimus. Tik mokantis vienas kitam atleisti, įsiklausyti, mylėti galima eiti šventu santuokos keliu ir ištverti visus sunkumus. Labai svarbu, kad kiekvienos šeimos gyvenimo kelyje visada būtų Kristus, kuris yra paguodos ir vilties šaltinis, padedantis ištverti visas negandas ir įveikti sunkumus. Vyskupas linkėjo santuokinių pažadų atnaujinimo metu iš naujo įsiklausyti į priesaikos žodžius ir juose atpažinti savo pašaukimą gyventi kartu ir remtis į vienas kitą, kaip lygiavertį gyvenimo bendrakeleivį.
Po Šv. Mišių neseniai atstatytoje Palangos Kurchauzo pastato dalyje vyko šeimos skirtas koncertas, buvo puiki proga visiems pabendrauti tarpusavyje.

Šventosios Šeimos šventė Telšių vyskupijoje tradiciškai iškilmingai visada švenčiama Žemaičių Kalvarijos Šventovėje, kur šeimos renkasi prie Krikščioniškų Šeimų Karalienės stebuklingojo paveikslo bei Palangos bažnyčioje. Ši šventė ypatingai svarbi šiais, Šeimos metais, kada visus metus esame pakvieti melstis už šeimose gyvenančius bei besiruošiančius kurti krikščioniškas šeimas. Šventosios šeimos pavyzdžiu visi sutuoktiniai pakviesti gyventi sakramentinį malonės gyvenimą, stiprinantis Švč. M. Marijos globa ir Dievo artuma. Krikščioniškas vertybes puoselėjančios šeimos yra ir Bažnyčios, ir visos Lietuvos ateitis. Anot Telšių vyskupo J. Borutos SJ, per visus šiuos metus būtina apie tai kalbėti, tas vertybes puoselėti ir visiems įdėti kuo daugiau pastangų, kad šių dienų pasaulyje krikščioniškos šeimos institucija būtų subrandinta ir išsaugota kaip mūsų visų ateities pamatas.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: