į pirmą puslapį

Kronika

Per Šeštines Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje į kunigus įšventintas Andrius Bakstys
Paskelbta: 2014-06-11 15:24:55

2014 m. birželio 1 dieną, kai visas katalikiškas pasaulis šventė Kristaus Dangun Žengimą – Šeštinių iškilmę, o Lietuvoje buvo minima ir Tėvo diena, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos bažnyčioje vyko ypatingos pamaldos. 10 val. Šv. Mišių metu Telšių vyskupo augziliaras vyskupas Linas Vodopjanovas OFM kunigystės šventimus suteikė iš šios parapijos kilusiam, Telšių kunigų seminariją baigusiam ir metus diakono tarnystę Palangos parapijoje atlikusiam diakonui Andriui Baksčiui.

Šv. Mišias koncelebravo Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos vadovai bei kiti kunigai. Kandidatą susirikusiesiems pristatė Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas.

Pamokslo metu vyskupas kalbėjo apie šios dienos ypatingumą, kai švenčiama tokia svarbi liturginė iškilmė ir pabrėžė, jog esame pašaukti dangui, o kreipdamasis į būsimąjį kunigą, pamokslininkas išryškino kunigo vaidmenį Bažnyčioje. Jis, remdamasis popiežiaus Pranciškaus mokymu, atkreipė į pagrindines kliūtis, trukdančias kunigui tobulai įvykdyti jam patikėtą misiją ir ragino būsimąjį naująjį kunigą ryžtingai sekti Kristumi visose evangelinėse dorybėse ir laikyti Kristaus savo gyvenime kaip visa ko pagrindo.

Šv. Mišių pabaigoje padėkos žodį vyskupui tarė Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko parapijos klebonas kan. Vladas Gedgaudas, o taip pat visiems padėkojo naujai pašventintas kun. Andrius Bakstys, kuris vikaru paskirtas į Plungės Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: