į pirmą puslapį

Kronika

Telšių vyskupijos kunigų susirinkimas ir akolitų skyrimai (2015-03-18)
Paskelbta: 2015-03-24 10:44:15

2015 m. kovo 18 d. Telšiuose, Telšių vyskupijos Katedroje vyko kunigų susirinkimas. Telšių vyskupijos kunigai, susirinkę ryte, pasveikinti Telšių vyskupijos vyskupo Jono Borutos SJ ir jam vadovaujant kartu meldėsi Liturginių valandų Rytmetinę. Po bendros maldos popiežiaus Pranciškaus apaštalinį paraginimą „Evangelii gaudium“ išsamiai aptarė ir išanalizavo Telšių vyskupijos vyskupo vikaras, Lietuvos ir Telšių vyskupijos katechetikos centrų direktorius mons. kan. Rimantas Gudlinkis. Pirmiausia pranešėjas pasidalino savo įspūdžiais ir mintimis iš Romoje vykusios tarptautinės konferencijos, kurioje buvo analizuojamas minėtasis dokumentas. Monsinjoras priminė popiežiaus Pranciškaus kvietimą ir ypatingai raginimą džiaugsmingai skelbti Evangeliją. Išryškintas užsisklendimas ir iškėlimas daugybės nesuskaičiuojamų sąlygų. Popiežiaus teigimu, Evangelijos skelbimas apsunkinamas šių priežasčių: per daug norima, galvojimas, jog ši misija ne man, trikdis dėl lėšų, žmogaus nuvertinimas, užtikrintumo trūkumas gyvenime. Šiandien klesti žmogaus išmetimo kultūra – žmogus reikalingas tiek, kiek iš jo galima turėti konkrečios naudos. Būtent Evangelijos žinia padeda teisingai suvokti žmogaus orumą ir nugalėti išorines kliūtis, kurios trukdo Bažnyčiai. Būtina nugalėti ir vidines kliūtis, kurios trukdo nešti Evangelijos džiaugsmą. Šiandienos žmogų vargina didžiulis nuovargis – kupinas įtampos ir nevilties, imamasi grandiozinių, neįgyvendinamų projektų ir iš tuštybės svajoja apie sėkmę. Išryškėja būtinybė atsinaujinti, ryžtingai pereiti prie misijinės pastoracijos. Mokiniai pakviesti skelbti Jėzų džiaugsmingai – degti Šv. Dvasios ugnimi, atsiminti, jog šiandien nėra sunkiau, o tik kitaip, gyventi slėpinio šviesoje ir nebijoti palikti saugų krantą. Monsinjoras linkėjo visiems popiežiaus Pranciškaus žodžiais, jog būtina remtis tikrąja Kristaus viltimi ir džiaugsmingai skelbti prisikėlimo žinią pasauliui.

Po mons. kan. R. Gudlinkio pranešimo kalbėjo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Jis išsamiai analizavo evangelizavimo darbo kryptis ir konkrečius žingsnius Telšių vyskupijoje. Išryškino darbo su jaunimu svarbą ir uolų tikėjimo ugdymą katechizavimo procese. Vyskupas taip pat aptarė Didžiosios Savaitės bei Šv. Velykų liturgijos šventimo aspektus, kvietė Didįjį Penktadienį išeiti į miestelių ir miestų gatves ir Kryžiaus pagerbimo procesijomis paminėti Kristaus kančios ir mirties dieną. Ganytojas priminė rinkliavos Šv. Žemei svarbą ir paskirtį. Taip pat aptarė kitus, svarbius ir vyskupijos gyvenime aktualius klausimus.

12 val. Telšių vyskupijos Katedroje buvo aukojamos iškilmingos Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupijos vyskupas J. Boruta SJ. Šv. Mišių metu dviem Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos III – ojo teologijos klierikams Donatui Litvinui ir Antanui Budreckui buvo suteikti akolitų – ekstraordinarinių Šv. Komunijos dalintojų skyrimai. Po Evangelijos kandidatus skyrimams pristatė Telšių kunigų seminarijos rektorius kan. Viktoras Ačas. Sakydamas pamokslą vyskupas išryškino Kristumi sekimo svarbą ir kvietė visus ištikimai vykdyti Dievo valią. Pamokslininkas komentavo tos dienos Šv. Rašto skaitinius, drąsino būsimus akolitus džiaugsmingai skelbti Evangeliją ir toliau formuotis kunigystės tarnystei ir pašaukimui. Po Šv. Mišių, Šv. Juozapo liturginės iškilmės išvakarėse, buvo pasveikinti visi kunigai, turintys šio šventojo vardą ir Telšių vyskupas jiems įteikė atminimo dovanėles. Po Šv. Mišių ir palaiminimo buvo meldžiamasi prie Dievo Tarno kankinio vyskupo Vincento Borisevičiaus kapo Telšių vyskupijos Katedros kriptoje, meldžiant jo iškėlimo į altorių garbę.

Po pamaldų Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje buvo surengti pietūs. Kitas Telšių kunigų susirinkimas vyks Telšių vyskupijos Katedroje balandžio 2 dieną – Didįjį Ketvirtadienį, kada bus aukojamos iškilmingos Šv. Krizmos Mišios.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas
 

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: