į pirmą puslapį

Kronika

Pasaulinės ligonių dienos minėjimas Telšių vyskupijoje
Paskelbta: 2012-02-14 12:15:58

Jau tapo gražia tradicija, kad Telšių vyskupas J. Boruta SJ pasitinkant pasaulinę ligonių dieną lanko ligoninėse besigydančius, susitinka su medikais. 2012 m. vasario 9 d. Telšių ganytojas su generalvikaru prel. J. Šiuriu lankėsi Telšių regioninėje ligoninėje, o vasario 10 d. jie lankėsi Klaipėdos miesto Jūrininkų ligoninėje. Telšių vyskupas J. Boruta SJ lankydamas palatose besigydančiuosius drąsino neišsigąsti ligų, sunkumų, o stiprybės semtis iš Kristaus kryžiaus ir Jo meilės mums. Vyskupas priminė, jog ligos patale gulinčiųjų auka ir malda yra labai galinga, tad jis kvietė melstis už artėjantį Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejų bei naujus pašaukimus į kunigystę. Abiejuose ligoninėse buvo laikomos šv. Mišiose į kurias susirinko ligoniai bei medikai. Sakydamas pamokslą Telšių ganytojas kreipėsi į sergančiuosius primindamas, kad jie aukodami savo negalias ir išbandymus tampa galingi tikėjimo liudytojai. Visi materialūs dalykai, pasiekimai, postai yra laikini, todėl būtina tikinčiam žmogui visas savo viltis sudėti į Kristų – tikrąjį gyvenimą, viltį, kuri išsipildo amžinajame gyvenime. Taip pat ganytojas kalbėjo, jog Žemaičių Krikšto 600 metų jubiliejaus tikslai ir siekiai susiveda į viena – atnaujinti gyvenimus Kristuje ir tokiu būdu geriau pažinti krikščioniškąjį pašaukimą, o čia didieji pagalbininkai to tikslo siekime ligoniai, kurių malda yra tikrai galinga ir kurie atlieka kilnią misiją ir labai svarbią misiją Bažnyčioje.

Vasario 11 d. Telšių vyskupas J. Boruta SJ susitiko su Telšių AA (Anoniminių alkoholikų) organizacijos nariais, su jais kartu meldėsi, bendravo, aptarė šios organizacijos veiklą bei siekius.

Pasaulinės ligonių dienos – vasario 11 d. išvakarėse Telšių vyskupas J. Boruta SJ paragino visus vyskupijos kunigus aplankyti parapijose esančias ligonines ir slaugos įstaigas, susitikti su ten besigydančiais ir gyvenančiais bei ten dirbančiais žmonėmis, kartu su jais pasimelsti, išgyventi bendrystę, padrąsinti nebijoti ligos kančios ir aukoti ją jungiant su Kristaus kančia už pasaulio išganymą ir Bažnyčios ateitį.

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: