į pirmą puslapį

Kronika

Mažieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai
Paskelbta: 2023-03-03 22:56:36

 

2023 m. kovo 2 d. Žemaičių Kalvarijos bazilikoje buvo švenčiami taip vadinami Mažieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišių pradžioje Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius kalbėjo apie Gavėnią ir apie kalendorinio pavasario pradžią: „kaip gamta bunda naujam gyvenimui, taip ir krikščionys per Gavėnią įvairiomis dvasinėmis pratybomis stiprina jėgas prisikelti kartu su Kristumi“. Pamaldose dalyvavo gausus būrys piligrimų iš Gargždų dekanato kartu su dekanato kunigais, Mišiose giedojo Gargždų šv. arkangelo Mykolo parapijos choras.

Homilijoje vyskupas komentavo karalienės Esteros maldą. Atsidūrusi sunkiausioje situacijoje ir nežinodama, kaip pasielgti, Estera viską atidavė į Dievo rankas ir įgavo drąsos stoti karaliaus akivaizdoje ir užtarti tautą. Jos drąsą vyskupas palygino su Mergelės Marijos drąsa, kuomet ji ištarė garsųjį Taip Dievo planui. Vyskupas kalbėjo: „šiandien mums taip pat reikia drąsių žmonių, nes daug kur pastebime bailumo apraiškas. Bailumas pasireiškia tuo, kad žmonės bijo įsipareigoti, todėl vengia bet kokios atsakomybės. Pavyzdžiui, jaunimas neskuba kurti šeimos, nes bijo prisiimti iš Santuokos kylančius įsipareigojimus. Panaši baimė pasireiškia ir kitose srityse, netgi apsisprendime tapti kunigu ar rinktis pašvęstąjį gyvenimą. Keistas toks požiūris, nes nueiti į banką ir imti paskolą, už kurią reikės mokėti keliasdešimt metų bankui žvėriškas palūkanas, - nebijo, o šeimą kurti bijo!“

Ganytojas ragino melsti drąsos, nes silpni žmonės pasiekia nepaprastai daug didžių dalykų tik tuomet, kai savo silpnume šaukiasi Viešpaties ir patiria pagalbą. Anot Viešpaties žodžio iš Evangelijos: „prašykite ir gausite, ieškokite, ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta“.

Po pamaldų bazilikoje buvo einamas Kryžiaus kelias ir giedami Kalvarijos kalnai, kurių metu pamokslus sakė Gargždų dekanato kunigai. Baigdamas pamaldas ganytojas priminė paskutiniąją Kryžiaus kelio stotį – „Šv. Elena atranda Viešpaties Kryžių“ ir kalbėjo: „mes taip pat kviečiami vėl iš naujo savo gyvenime atrasti Kristaus Kryžių ir jį apkabinti. Kantičkinės giesmės kalba apie Kryžiaus saldybę tuomet, kai gyvenimo sunkumų kryžius priimamas su meile ir nešamas kartu su Kristumi“. Po pamaldų piligrimai kartu su ganytoju bei kunigais bendravo prie agapės stalo.

Telšių vyskupijos kurijos informacija

aukštyn
TELŠIŲ VYSKUPIJOS KURIJOS REKVIZITAI: Pavadinimas/Beneficiary Account Name: Telšių vyskupijos kurija
Sąskaitos numeris/Beneficiary Account Number: LT73 4010 0428 0001 1641
JA kodas/Beneficiary code: 191270864
Adresas/Beneficiary Address: Katedros a. 5, LT-87131, Telšiai, Lithuania
Banko pavadinimas/Bank Name: LUMINOR bank
Banko SWIFT kodas/Bank SWIFT code: AGBLLT2X
Banko adresas/Bank address: Konstitucijos pr. 21A, LT-03601 Vilnius, Lithuania

 Sekite mus: